BSD

Parasjat Emor, Leviticus 21:1-24:23.

Zeg (emor) tot de priesters.

De Hoge Priester. The Temple Institute. 'En HaSjem zei tot Mozes: Zeg (emor) tot de priesters, de zonen van Aäron en zeg (we'amarta) hen: 'Laat niemand van jullie zich verontreinigen aan een dode van zijn volk,' Leviticus 21:1.

In dit vers komt tweemaal het woord zeggen voor. Rasji schrijft dat een dubbele uitdrukking van zeggen gebruikt is om de groten, de volwassenen [= de priesters die verantwoordelijk zijn] te waarschuwen voor de kleinen, de kinderen [dat zij zich niet aan hen zullen verontreinigen].

Het woord dat Rasji hier gebruikt voor waarschuwen, lehazhier, komt ook van het woord voor glans [zohar] en van het woord voor licht [oor]. Hieruit kunnen wij de instructie afleiden dat wanneer de volwassenen de kinderen waarschuwen of vermanen, dat zij dat op een positieve manier moeten doen: met de rechterhand die dichterbij brengt, want dat is de weg van de glans en van het licht.

De weg van de negatieve manier, de weg van links: de weg die afwijzend is, moet zo weinig mogelijk door de volwassenen in hun vermanen gebruikt worden. Daarom wordt hier in dit vers het werkwoord voor zeggen gebruikt op: emor we'amarta dat een zachte betekenis heeft en niet het werkwoord voor spreken: dabber wedibbarta dat een strenge betekenis heeft.

Het woord voor waarschuwen, lehazhier, dat ook van het woord voor glans [zohar] en van het woord voor licht [oor] afkomstig is, leert ons nog iets anders. Het leert ons dat wanneer de volwassenen de kinderen, de kleinen op positieve wijze waarschuwen, dat de volwassenen zelf een toegevoegde portie van glans en licht toebedeeld krijgen.

Bij de straffen die in de Tora voorkomen vinden wij geen gevangenisstraf [en waar staat geschreven dat zij hem in bewaking hielden betekent dat hij daar zat totdat zijn vonnis was uitgesproken en dat niet als straf bedoeld was]. De straffen die in de Tora genoemd worden zijn in feite een zaak van goedheid (chesed), zoals ook de Tora een Tora van goedheid is. De straffen zijn bedoeld om de overtredingen te corrigeren en het gedrag te verbeteren. In de gevangenis is er geen ruimte om te lopen en te gaan en staat de gevangene dus stil. Dat staat haaks op de bedoeling van de straf. Voor het corrigeren is bewegingsruimte nodig: de overtredingen moeten achter gelaten worden om met verbeterd gedrag door te gaan. Daarom komt er in de Tora geen gevangenisstraf voor.

Uit de gesprekken van de Lubawitscher Rabbi over de wekelijkse portie

Jael

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.