BSD

Parasja Jitro, Exodus 18:1 - 20:23.

Het doel van de tien geboden

De Tien Geboden zijn in veel opzichten het hoogtepunt van de hele Tora. Maar de Midrash 1 geeft een verrassende verklaring: het zegt dat het eerste woord van de Tien Geboden in de Egyptische taal is. Wat betekent dit?

De Tien Geboden zijn de samenvatting van de gehele Tora. Ze werden van God door het gehele Joodse volk gehoord. Het eerste gebod, "Ik ben God, je God, die je uit het land Egypte voerde" is de fundamentele verklaring van onze speciale relatie met de Oneindige. Het eerste woord, Anokhi, betekent: "Ik ben." God spreekt van Zichzelf, en communiceert met ons.

De Midrash is intrigerend. Het zegt dat dit eerste woord Anokhi Egyptisch is, want God wilde met ons spreken in de taal die we in Egypte hadden geleerd. Dit vertelt ons iets over de aard van de Tora en van het Jood zijn. God wil niet alleen met ons van doen hebben op het heilige, spirituele niveau van ons leven, vertegenwoordigd door de heilige taal Hebreeuws. Hij wil daar ook de aardse 'Egyptische' dimensie in betrekken.

We moeten niet proberen te beweren dat we dit lagere aspect niet hebben. Integendeel, we moeten proberen om het te bedwingen, dan te verheffen en uiteindelijk te transformeren in iets heiligs.

God helpt ons bij deze taak: over elk aspect van het leven heeft de Joodse leer iets te zeggen, met inbegrip van de meest elementaire. De mitswot (geboden) verbinden ons met God op elk niveau van ons wezen. Om deze reden is Anokhi, het eerste woord van de Tien Geboden, in de Egyptische taal: het daalt af tot aan de 'Egyptische' persoon in ons en transformeert hem of haar in een Jood. 2

Ontmoetingspunt

De Geleerden vertellen ons dat elke Joodse ziel ooit geboren, aanwezig was bij het ontvangen van de Tora. Dit geldt ook voor iedereen die ooit een ware bekeerling tot het Jodendom zou worden. Het was een bijeenkomst van het gehele Joodse volk, en een vergadering van het Joodse volk met God.

De erkenning van God, die werd ervaren bij de Sinaï, blijft in het hart van elke Jood, en is de vonk van zijn of haar joodse identiteit.

Verder, tijdens de veertig dagen en nachten die Mozes op de berg Sinaï verbleef, werd hem de gehele Tora geopenbaard. De Wijzen vertellen ons dat "Elke nieuwe gedachte die ooit, door een geleerde in gesprek met zijn leraar, zou worden voorgesteld, aan Mozes op de Sinaï" werd verteld.

Sinai was dan ook het ultieme trefpunt van God, het gehele Joodse volk en de Tora.

Voetnoten

1 Yalkut Shimoni Exodus 20: 2.
2 Op basis van de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot vol.3, p.893.

Bron: The Purpose of the Commandments door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.