BSD

Kleuren in de Ziel

De wereld die God voor ons gemaakt heeft is erg mooi. Een bijzondere schepping is de kleur: de blauwe lucht en de diepe blauwe zee, groene en bruine heuvels, scharlaken zonsondergangen, de veel-kleurige regenboog en de talloze andere kleuren die, bij elke stap in ons leven, ons omringen. Kleuren hebben dan ook een spirituele betekenis. Een aanwijzing voor dit idee is de manier waarop ze in onze parasja voorkomen, in de beschrijving hoe het Heiligdom gemaakt moet worden. 1)

Het Heiligdom, zorgvuldig gebouwd door Mozes en het Joodse volk na het ontvangen van de Tora op de berg Sinaï, was het prototype van de Tempel. Net als de Tempel in Jeruzalem, creëerde ze een heilige ruimte, met toenemende heiligheid: de buitenste binnenplaats, vervolgens naar de ingesloten kamer met de gouden Menorah, dan de binnenste kamer, het heilige der heiligen, met de gouden Ark, met de twee platen van saffier, met daarop de Tien Geboden gegraveerd, die Mozes had meegebracht toen hij van de Sinaï afdaalde.

De muren van het heiligdom werden gebouwd van houten planken met goud, aan de basis stevig verankert door zware blokken van zilver. Deze muren werden bijna volledig bedekt met een tent, gemaakt van speciaal geweven stoffen. Daarnaast waren er de kledingstukken voor de priesters. De Tora geeft ons aan het begin van de parasja een lijst van stoffen: blauwe wol, paarse wol, scharlaken wol, wit linnen...

Kleuren! Wat betekenen ze?

De Chassidische leer legt uit dat het heiligdom niet alleen een fysiek gebouw is, bestemd om te worden gebouwd in een meer permanente vorm als de Tempel in Jeruzalem. Het Heiligdom bestaat ook in het hart van elk individu. Aldus zegt God in de Tora: "Maak voor Mij een Heiligdom, en Ik zal in hen wonen." 2) Het vers zegt niet: "Ik zal daarin wonen," in het Heiligdom. Het zegt "Ik zal in hen", in het hart van elke individuele Jood.

Dus nu komen we bij onze vraag: wat zijn de kleuren van het Heiligdom van het hart? Wat zijn de kleuren in de ziel? Hier volgt de uitleg van Rabbi Yosef Yitzhak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe. 3)

Blauw drukt ons ontzag uit voor de oneindige grootsheid van het Goddelijke. Alle onmetelijke universa, beschreven door astronomen, zijn niets vergeleken bij God, die grenzeloos Oneindig is, voorbij de wereld. Dit idee leidt tot een gevoel van ontzag: Blauw.

Maar de Kabbalisten vertellen ons dat hetzelfde idee een ander gevoel teweeg kan brengen, een hartstochtelijke dorst om zich te verbinden met God, voorbij de wereld, voorbij het leven zelf, een vurige liefde voor God: Scharlaken rood.

De combinatie van deze twee gevoelens, ontzag en vurige liefde, leidt tot een gevoel van hoe klein we wel niet zijn, een bewustzijn van hoe jammerlijk klein ons leven is vergeleken met oneindige grootheid van God. Vanuit dit perspectief kijkt men naar zichzelf met genade, als vanaf een ver gelegen hoogte: arme kleine zelf, zo verloren in het alleen maar denken aan zijn eigen ego.... Deze mix van blauw en scharlaken maakt paars.

Toch is er ook nog een ander soort liefde van God. Niet de vurige liefde voorbij het universum, maar de liefde, stromend als zuiver water, gewaar van de intieme, zorgzame nabijheid van God en de liefde van God voor ons. Dit warme gevoel van liefde en goedertierenheid is wit.

Dit zijn de kleuren in de ziel, de emoties waarmee we in betrekking staan tot God, in onze eigen innerlijk Heiligdom: blauw, scharlaken, paars en wit....

Voetnoten

1 Exodus hoofdstukken 25-27.
2 Exodus 25:8.
3 Op basis van een discours van R. Yosef Yitzhak Schneersohn, 5708, pp. 141-145.

Door Tali Loewenthal

Bron: Colors in the Soul door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.