BSD

Neem je lichaam mee

Parasja Achare Mot - Leviticus 16:1-18:30

body In deze parasja van de week lezen we, dat Aaron en alle volgende Hoge Priesters zijn gewaarschuwd om alleen op Jom Kippoer het Heilige der Heiligen van de Tempel te betreden. Dit wordt voorafgegaan door de verklaring dat deze waarschuwing volgde op de dood van Aaron's twee zonen, Nadab en Abihu, die de tabernakel en het Heilige der Heiligen binnengingen, "waardoor ze dicht in de buurt van God kwamen en stierven."

De dood is de scheiding van lichaam en ziel. Als zodanig worden we gewaarschuwd, dat op een dieper niveau dichtbij God komen, niet de scheiding van lichaam en ziel met zich mee mag brengen.

Als we tijdens het bidden of wanneer we betrokken zijn bij een andere heilige ervaring en we ons voelen opgeheven, maar dat alleen de ziel de reis maakt, terwijl het lichaam achterblijft, dan maken we dezelfde heilige fout als de kinderen van Aaron.

Praktisch gezien betekent dit dat, na de spirituele ervaring, onze lichamelijke verlangens en zwakheden niet hetzelfde mogen blijven. Ons praktisch, dagelijkse leven moet meer deugdzaam en ethisch zijn dan voor ons "dicht bij G-d zijn." Als dit niet het geval is, dan is de hele ervaring "dood" - het voegt geen leven en heiligheid toe aan onze wereld, waar we in leven.

En het hele doel van het Jodendom is om het Goddelijke tot een normatieve aanwezigheid, in het kader van onze gewone, alledaagse, referentiekaders, te maken.

Door Shlomo Yaffe. Bron: Take Your Body Samen

Aantekeningen

Home Malben

printer

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.