BSD

Waarom kunnen we niet met elkaar opschieten?

Inzicht in de Man / Vrouw Dynamiek

puzzel Jacob: Sara, wat zal ik kopen voor je vijftigste verjaardag? Wil je een nieuwe Cartier horloge?
Sara: Nee, niet echt.
Jacob: Laten we eens een reis naar Parijs maken!"
Sara: Nee, bedankt.
Jacob: Hoe zit dat krijgen we eindelijk dat jacht...
Sara: Nee, nee!
Jacob: Sara, vertel me wat je gelukkig zou maken?
Sara: Een echtscheiding.
Jacob: Nou, ik dacht niet er zoveel aan te besteden.

Het aantal echtscheidingen is erg hoog tegenwoordig. Maar terwijl het aantal echtscheidingen geleidelijk toeneemt met elk voorbijgaand decennium, is het werken aan een goed huwelijk nooit eenvoudig geweest. Ergens in het begin van mijn huwelijk, vertelde mijn mentor mij ondubbelzinnig: "Het huwelijk is niet voor de slappe en zwakke knieën." Het kost heel veel aandacht en vastberadenheid.

Maar waarom moet het zo moeilijk zijn? Als God mannen en vrouwen geschapen heeft als een team moet dan niet het huwelijk een soepele en natuurlijke overstap zijn? Als we bedoeld zijn om biologische partners te zijn, zou het niet gemakkelijk om te functioneren als een team?

Vijfhonderd jaar geleden, hield een Talmoedische geleerde en joodse mysticus zich met deze vraag bezig. Zijn naam was Juda Lowe, beter bekend als de Maharal. Geboren in 1520, diende hij, voor het grootste deel van zijn leven, als de rabbijn van Praag.

Wat zou een 16de-eeuwse rabbijn begrijpen over een modern huwelijk, één op basis van gelijkheid en individualisme? Meer dan we zouden denken. In zijn fascinerend commentaar op de Tora, onderzoekt de Maharal een onduidelijke zin uit het begin van Genesis (2:18): "Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een hulp voor hem maken tegenover hem."

Na de schepping van de mens, besluit God dat het tijd is om een ​​vrouw te maken en alvorens dit te doen drukt Hij de dynamiek van hun relatie uit: "Een hulp tegenover hem". Deze beschrijving is een klassiek oxymoron 1; een "helper" impliceert bijstand, terwijl "tegenover hem" weerstand impliceert.

De Maharal ziet in deze woorden een zeer veelzeggende instructie over de bedoeling van het huwelijk. Iemand, schrijft hij, kan een hulp voor zijn ouders zijn, maar mag nooit opstaan ​​om tegen ze te zijn. "Maar een vrouw", vervolgt hij, "die van gelijke waarde en belang is als een man, zal hem helpen of tegen hem zijn."

Misschien kan ze hem helpen door af en toe tegen zijn standpunt te zijn en hem uitdagen. Meningsverschillen in het huwelijk kunnen een echte oefening in nederigheid en rijpheid zijn en ons dwingen onze subjectiviteit te overstijgen. Als we het ongemak van het geschil omarmen kunnen we eruit komen met veel meer dan een gewond ego.

De Talmoed vertelt ons over twee grote wijzen, Rabbi Jochanan en Reish Lakish. Ze waren goede vrienden en studiegenoten en zwagers. Toen Reish Lakish stierf, rouwde Rabbi Yochanan zo over hem, dat men niet in staat was rabbi Jochanan te troosten. Zonder zijn studiegenoot kon hij niet verder leven. De studenten van rabbi Jochanan smeekten hem om terug te keren naar de studiezaal en met hen te studeren. Rabbi Jochanan ging hiermee accoord en zijn studenten waren opgelucht. Maar Rabbi Jochanan was niet getroost; hardop riep hij uit, "Ach! Toen ik mijn eerste stelling uitlegde, gaven jullie me tal van ondersteunende bewijzen voor mijn betoog, maar toen ik met Reish Lakish leerde zou hij dezelfde hoeveelheid argumenten in brengen om de geldigheid van mijn betoog te weerleggen."

We groeien wanneer onze meningen worden uitgedaagd.

En dan geeft de Maharal een tweede betekenis van de woorden:

De macht van een vrouw, zegt hij, is het direct tegenovergestelde van een man. Wanneer twee tegengestelde krachten samen worden gevoegd worden zij tot één kracht en ontstaat een geheel nieuwe kracht, één die veel meer intensiteit heeft dan één individueel. Als vrede en eenheid heersen tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, dan zijn de twee inderdaad heel gelukkig.

Het gaat hier niet alleen over tolerantie en nederigheid, het gaat over het gebruik van verschillen om een sterk team te creëren. In zie het als het gewicht en de dynamische stuwkracht om een ​​raket te lanceren. De overweldigende kracht stuwt de raket uit de oorspronkelijke sfeer en in een geheel nieuwe baan.

Dus misschien is het goed om tegenovergesteld te zijn, en doet men er zelfs goed aan om elkaar uit te dagen. Immers, de vrouw werd geschapen als de hulp tegenover hem.

Voetnoot.

1. Een oxymoron (uitspraak: oksimóron) is een stijlfiguur waarbij twee woorden worden gecombineerd die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken.

Bron: Why Cant We Get Along door Rochel Holzkenner.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.