BSD

Parasjat Sjemeni, Leviticus 9:11-11:47

Bang? Goed Zo!

Bron: Breslev.co.il Tijdens de inauguratie van de Tabernakel, beschrijft de Tora een interessante scène: De tijd was aangebroken voor de nieuw benoemde hogepriester Aaron, om zijn eerste offer aan God te brengen, maar hij stond terzijde, terughoudend om zijn taak op zich te nemen.

Zijn broer, Mozes, kwam naar hem toe en zei: "Aaron! Waarom ben je bang? Je werd voor deze taak gekozen." Leviticus 9:7

De Baal Shem Tov, stichter van de chassidische beweging, gaf hierop het volgende commentaar:

Het was op dat moment, toen Mozes zag dat zijn broer Aaron aarzelde om deze hoogste positie te aanvaarden, dat hij eindelijk begreep waarom zijn broer werd gekozen. Het was vanwege zijn nederigheid en vrees voor de hemel, dat hij werd gekozen. Het was juist omdat Aaron geen macht of prestige zocht, dat hij werd gekozen om hogepriester te zijn.

Nu probeer dat maar eens aan onze zelfverklaarde politici te vertellen... "Ik ben de beste voor die baan!" "Mijn ervaring toont aan dat ik alle problemen kan aanpakken!" "U kunt 100% vertrouwen hebben in mijn vermogen om elke storm te doorstaan ​​..." Waar is het besef - en dus de vrees in het aangezicht van de verantwoordelijkheid die leiderschap vereist?

Is het niet ironisch dat, terwijl we worden gebombardeerd door de ene toespraak na de andere van zichzelf verafgodende leiders, opiniepeilingen aantonen dat 75% van de Amerikanen gelooft dat er een schrijnend gebrek aan leiderschap in Amerika is?

Rabbijn Sholom DovBer, de vijfde rebbe in de Chabad-Lubavitch dynastie, adviseerde ooit één van zijn chassidim om een ​​Shochet (= ritueel slachter) te worden. De Chassid was terughoudend: "Maar Rebbe, ik ben bang! Dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee!" (Vanwege deze immense verantwoordelijkheid, is de functie van Shochet traditioneel gereserveerd voor personen met buitengewone vroomheid en integriteit.)

De Rebbe glimlachte en zei: "Wie zou ik dan moeten benoemen tot Shochet? Iemand die niet bang is?"

Natuurlijk moet men de vaardigheden bezitten om de taken van het leiderschap te kunnen uitvoeren, maar nederigheid en een onvervalst karakter zijn als zout in de pap.

De wereld zou een veel betere plaats zijn als de zelfverklaarde politici deze les ter harte namen, vind je niet?

Door Levi Avtzon. Bron: Afraid Good

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.