BSD

Wajakhel/Peqoede- Para

Bron: Breslev.co.il

De toegevoegde lezing over de rode heifer: Numeri 19:1-22. De bijbehorende profetenlezing op deze sjabbat is Ezechiël 36:16-38. Al enkele wekenlang hebben wij over de Tabernakel en haar voorwerpen in de wekelijkse portie gelezen: in de portie van Teroemah en Tetsaweh hebben wij over de gedetailleerde opdracht om de Tabernakel te bouwen gelezen. In de portie Wajakhel wordt de bouw van de Tabernakel weer genoemd en hetzelfde geldt voor de portie Peqoede. Waarom zijn er wel vier porties aan de Tabernakel gewijd?

Het is bekend dat elk woord in de Tora belangrijk is en dat er geen enkel woord in de Tora overbodig is.

Rasji heeft in zijn commentaar op Genesis 24:42 (het verhaal waarin Eliëzer de knecht van Abraham een vrouw voor Isaac moet gaan zoeken en dat tweemaal verteld wordt) een belangrijke regel gegeven. Alles wat geliefd is bij HaSjem wordt in de Tora verschillende malen verteld, ook al voegt de herhaling niets toe.

De Tabernakel en haar voorwerpen zijn zeer geliefd bij HaSjem.

De kinderen van Israël houden van de Tabernakel, opdat de "Heilige Tegenwoordigheid" van HaSjem bij hun kan vertoeven.
De Tabernakel is zeer geliefd door het volk Israël, omdat zij er de getuigenis van is dat HaSjem de zonde van het gouden kalf vergeven heeft.
De Tabernakel was zo geliefd door het volk Israël, dat zij dadelijk en direct en met een gulle hand van hun eigen bezit gaven. Het was zelfs nodig om het brengen van de gaven stop te zetten: er was genoeg geschonken voor de bouw van de Tabernakel.

Omdat de Tabernakel zeer geliefd is bij HaSjem en bij het volk Israël verhaalt de Tora keer op keer in vier porties de details van de Tabernakel.

Laten wij evenals het volk Israël in de woestijn de mitzvoth met liefde, met welwillendheid en met bereidheid doen.

Jael.

Uit 'Ma'ajan Chaj, Wajaqhel-Piqoedee, gesprek nummer 2.' Gebaseerd op de gesprekken van de Lubawitscher Rebbe over de wekelijkse portie.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.