BSD

Wat er ook gebeurt, hou je vast!

Genesis 37:1 - 40:23

De meeste kinderen vinden het een sensatie om te schommelen. Het is een uitdaging om vanuit een stilstand te beginnen en langzaam momentum op te bouwen. Geleidelijk aan, gaat de schommel hoger en hoger. Kijken naar een schommelend kind onthult een interessant punt: om echt hoog te komen, moet men een heel sterke neerwaartse beweging ontwikkelen. Na het laagste punt, waar het grootste momentum en de meeste energie wordt bereikt, zwaait men omhoog tot aan het hoogste punt.

Het is ironisch, dat om de grootste hoogte in het leven te bereiken, het noodzakelijk is tot het laagste punt te dalen. Het lijkt bijna een natuurwet dat er vaak een "daling" nodig is om te "stijgen" - een negatieve situatie voor de positieve. In de Tora wordt dit principe geïllustreerd door de keten van gebeurtenissen die beginnen in de Tora lezing van deze week: de afdaling van Jozef naar Egypte en zijn daaropvolgende grootheid.

In een tragisch voorbeeld van het kapot gaan van de broederlijke relaties, werd Jozef als slaaf naar Egypte verkocht. Dertien jaar onderging hij slavernij, opsluiting en spot, maar uiteindelijk eindigde hij als onderkoning van Egypte. Vanuit deze positie was hij in staat om zijn familie en duizenden anderen van de honger te redden tijdens de verschrikkelijke jaren van hongersnood. 1)

Dit patroon is de sleutel tot de twee concepten van ballingschap en verlossing. De goddelijke belofte van verlossing toont een verheven staat van zijn en bewustzijn voor de hele mensheid. Echter, om dit te bereiken, moet er ook "daling" zijn. De bitterheid en duisternis van de verbanning.

Ons probleem is, dat er soms een bijzonder ongeluk gebeurt. Bijvoorbeeld als de schommel naar het laagste punt gaat, kan de de voet van iemand aan iets blijven haken, en hij of zij valt van de schommel. Met andere woorden, de ballingschap kan opeens zo moeilijk zijn dat veel mensen de hoop verliezen. Na de Holocaust, was er wijdverbreide wanhoop over de toekomst van het jodendom, met name wat betreft de traditionele naleving en kennis. Wonder boven wonder, ondanks deze vrees, vond er een prachtige verjonging van Joodse wetenschap en traditioneel leven plaats. Joodse kennis en Joodse naleving, in Israël en elders, is veranderd naar een gelukkige, blije opwaartse zwaai.

In iemands leven of dat van een gemeenschap, kunnen er vergelijkbare schokkende gebeurtenissen plaatsvinden die kunnen resulteren in het vallen van de schommel. Gaandeweg raakt men gewend aan de nieuwe situatie, en maakt men een stap voorwaarts. De uitdaging is om stevig op de schommel te blijven zitten, je enorm goed vast te houden 2) wanneer het erop lijkt dat je naar het laagste punt gaat. Met geloof in God zul je binnenkort verheven hoogten bereiken.

Het Chanoeka feest, dat altijd in de buurt van deze parasja van de week wordt gevierd, laat ook dit patroon zien. Het Joodse volk heeft de diepten van assimilatie met de Griekse cultuur en afgoderij bereikt. Dit proces begon vrijwillig onder rijke Joden, en werd vervolgens, door een besluit van de overheid, aan iedereen opgelegd. De heilige tempel was verontreinigd, en Joodse studie en naleving werden verboden.

Het was het laagste punt op de schommel. Dan, op wonderbaarlijke wijze, verenigden de Makkabeeën zich, versloegen de Syrische en Griekse troepen, en herstelden de tempeldienst. Toen ze de gouden menorah aanstaken, hoewel ze slechts voor één dag olie hadden, bleef het op wonderbaarlijke wijze acht dagen branden, een voorloper van een nationale terugkeer naar het jodendom. Dus nogmaals de schommel steeg.

Wat er ook gebeurt, hou je vast!

Voetnoten

1) Jozef zelf begreep zijn als slaaf verkocht zijn als een noodzakelijke prelude op zijn werk als een dienstverlener voor anderen. Zie Genesis 45:5-8.
2) Dit is de kwaliteit van netzach, vastberadenheid om te slagen en vol te houden in alle aspecten van het leven. Zie Tanya, Iggeret HaKodesh 15 (122b), en Likkutei Torah, Massei 90d.

Bron: Staying on the Swing door Tali Loewenthal.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.