BSD

Moeilijke gevechten

battle

De parasja van deze week begint met de beloning die Pinchas gekregen heeft voor zijn daad van moed - de straf uitvoerend tegen Zimri ben Salu die openlijk Mozes minachtte en seksueel een relatie had met een Midjanitische vrouw. Zimri was de leider van de stam van Simon, die onwrikbaar loyaal aan hun leider was. Daarom was de daad van Pinchas niet zonder gevaar. De Talmoed spreekt over de verschillende wonderen die zich op die dag voordeden waardoor Pinchas ongedeerd bleef.

Pinchas daad was niet al te rationeel. Hij was de spreekwoordelijke man op het Tiananmen-plein staande ​​voor de naderende colonne tanks. Zijn kansen op succes waren minimaal, maar hij volgde slechts het voorbeeld van de allereerste Jood. Abraham was een jonge man in Ur, levend onder een heidense samenleving, toen hij de filosofie van het monotheïsme begon te prediken.

Dit was voordat onze "Founding Fathers" de revolutionaire concepten, zoals de vrijheid van meningsuiting en religie, hadden uitgevonden, en de dictatoriale tiran Nimrod was beslist ontevreden over de overlast die door Abraham werd gecreëerd. In feite werd Abraham de "Ivri" (Hebrew), wat "van de andere kant" betekent genoemd, omdat de hele wereld aan de ene kant stond, terwijl hij met zijn monotheïstische overtuigingen, aan de andere kant stond. Maar Abraham gaf geen krimp, omdat hij wist dat wat hij deed het juiste was.

Het verhaal van Abraham en Pinchas heeft zich herhaald tijdens onze moeilijke, maar roemrijke geschiedenis. Ons volk zou ​​vandaag de dag niet hebben bestaan, als moedige individuen en heldhaftige groepen geen overmacht-tartende handelingen hadden verricht.

Twee voorbeelden: Het Chanoeka feest gedenkt de moed van een kleine groep mensen die weigerden om zich te verzoenen met de geestelijke vervuiling van het Hellenisme en bevochten een Grieks leger dat vele malen groter en sterker was dan zij. Deze parasja van de week valt altijd in de nabijheid van de 12e Tammoez, de dag waarop de Chabad chassidiem de wonderbaarlijke vrijlating - in 1927 - vieren van Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn, de zesde Chabad Rebbe, uit de stalinistische - communistische gevangenis. Dit nadat hij was veroordeeld tot het vuurpeloton. In een tijd waarin het onderwijzen van de Tora bijna een zekere dood of Siberische slavenarbeid betekende, deed de Rebbe niet wanhopen. Hij trotseerde het Sovjet regime, en moedigde zijn volgelingen aan hetzelfde te doen. Hij vestigde ondergrondse yeshivas, mikvahs, koosjer slacht-huizen, enz. En hij hield er persoonlijk toezicht op en regelde de financiering van dit ondergrondse netwerk van Joods verzet.

Het eindresultaat van al deze verhalen was de overwinning. De tegenstanders van Abraham werden verbannen naar de annalen van de geschiedenis, terwijl miljoenen van zijn nakomelingen nog steeds het pad, dat hij geplaveid heeft, volgen. [Eigenlijk omvat zijn nalatenschap niet alleen de Joden, maar ook het grootste deel van de bevolking van de wereld van vandaag, die religies aanhangen die ogenschijnlijk monotheïstisch zijn - en allemaal hun wortels in Abraham vinden.]

Pinchas werd beloond voor zijn daad, en tot de dag van vandaag dienen zijn nakomelingen als Kohaniem (priesters), die het Joodse volk zegenen en zij zullen hun dienst in de Heilige Tempel hervatten met de komst van de Messias.

De Grieken werden verbannen uit het Heilige Land; Het Tora-trouwe jodendom bleef floreren; en daardoor kregen we nog een paar dagen per jaar om te vieren, te eten, en vrolijk te zijn... Het joods onderwijs bleef achter het IJzeren Gordijn bestaan tot de dag toen het werd verbrijzeld. Ze zijn gegaan, en de Tora is nog steeds hier.

Zelfs wanneer de kansen tegen ons zijn, moeten we een strijd voeren voor wat recht is. We moeten doen wat onze plicht is, en God zal zorgen voor de rest.

Door: Naftali Silberberg. Bron: Uphill Battles

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.