BSD

De Tien Geboden - Geen Multiple Choice

tien geboden Vaak hoor ik mensen zeggen: "Nou, ik ben niet zo gelovig, maar ik houd mij aan de Tien Geboden." Op zulke momenten ben ik geneigd te zeggen, "Echt waar? Je weet dat de Tien Geboden geen multiple choice zijn..." Ik vraag me soms af of de mensen die dit lichtvaardig beweren eigenlijk wel weten wat de Tien Geboden zijn...

Mozes geeft van de Grote Tien een overzicht in de Tora, in Deuteronomium. Waarom zouden we nog niet eens alle tien bij langs gaan, zodat we allemaal een beter idee krijgen hoe wij scoren?


  1. Ik ben Hashem, uw God. In principe is de opdracht te geloven in één God. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij allemaal een dikke voldoende scoren.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Oké, u hebt dus niet de gewoonte om voor het beeldje van de Boeddha in uw woonkamer een buiging te maken. De vraag is, moet een dergelijk beeld in uw kamer staan? En is het niet interessant dat vandaag al deze "afgoden" over de hele wereld met elkaar wedijveren. Dan, zijn er natuurlijk, al die gerenommeerde hedendaagse idolen waarbij wij de neiging hebben ernaar te lonken en te aanbidden: beroemdheden als Brad Pitt, Madonna, Donald Trump, of zelfs (de hemel bescherme mij) Oprah.
  3. Gebruik de naam van God niet ijdel. Dit gaat niet alleen over het afleggen van een eed in de rechtbank. Hoe zit het met het vloeken op straat? Hoeveel keuze woorden hebt u in uw woordenschat als het om de naam van God gaat? En waarom wordt de naam van God misbruikt in grafische uitingen?
  4. Neem de Sabbatdag in acht, dat u die heiligt. Interessant is dat de Tien Geboden tweemaal in de Tora voorkomen. In Exodus begint het vierde gebod met zachor - gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Hier lezen wij shamor - neem de sabbat in acht. "Gedenken" wordt bereikt door middel van positieve handelingen zoals kiddush, het aansteken van de kaarsen, enzovoort. "De sabbat in acht nemen", is haar te beschermen tegen elke ontheiliging, is het moeilijkste deel. Het kan ons belemmeren in onze huidige levensstijl. Dat is waar de ware inzet wordt geleverd.
  5. Eert uw vader en uw moeder. Veel mensen voldoen inderdaad, op voorbeeldige wijze, aan dit gebod. Ik heb grote bewondering voor zonen, dochters, en vaak aangetrouwde kinderen, die de zorg op zich nemen om te zorgen voor de behoeften van een bejaarde ouder of schoonouder. Zij koken, zij hebben humor en vaak tolereren ze prikkelbare en chagrijnige ouders. Dit gebod lijkt moeilijker naarmate de tijd vordert. Maar de Tora maakt geen onderscheid op basis van leeftijd. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze ouders als ze afhankelijk van ons zijn, zoals zij voor ons zorgden toen wij afhankelijk van hen waren.
  6. U zult niet doodslaan. Goed gedaan. Hier is nog een gebod dat gemakkelijke is na te komen. Ik ben er zeker van dat niet één van u die dit leest ooit iemand heeft vermoord. U dacht het te gaan doen, u deed het bijna, maar uiteindelijk, Joden zijn geen moordenaars.
  7. U zult niet echtbreken. Umm... Laten wij verder gaan met de volgende.
  8. U zult niet stelen. Strikt genomen verwijst dit in het bijzonder naar ontvoering. Echter, al het stelen, inclusief de witte-boorden-methoden zijn inbegrepen.
  9. U zult geen valse getuigenis spreken. Hoe waarheidsgetrouw zijn we? Zelfs als we niet onder ede staan, moet ons woord heilig zijn. Ik herinner mij hoe een oude rabbi werd geintroduceerd, bij een ​​groep universitaire studenten, als een 'man die nooit een leugen had verteld'. Hoeveel van ons kunnen dat claimen?
  10. U zult niet begeren. Niet gemakkelijk. Commentaren definiëren dit verbod als een verbod om iemand lastig te vallen of om op een achterbakse manier te verkrijgen wat wettelijk aan een ander toebehoort. Weest tevreden met wat u hebt. Waarom moet het zijn echtgenoot, huis of auto zijn?
Dat waren ze allemaal. Hebt u een perfecte score? Of scoort u veertig procent of lager? Het is de moeite waard om er aan te werken is het niet? Hopelijk kunnen we onze score verbeteren, en op een dag met recht claimen dat wij ons houden aan de Tien Geboden.

Door Yossy Goldman

Bron: Ten Commandments Not Multiple Choice

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.