BSD

De ondraaglijke zwaarte van het bestaan

beeld

Misschien is wel de meest radicale verklaring van het Jodendom te vinden in de Tora-lezing van deze week. "God is," zegt Mozes tot het verzamelde volk van Israël. "Er is niets anders" (Deuteronomium 4:35).

Sommigen zouden er snel op wijzen dat een aantal oosterse religies en filosofieën ook het niet-bestaan ​​van het universum tot een ​​centraal onderdeel van hun kijk op de wereld hebben gemaakt. Het leven is een droom, in werkelijkheid is alles niets. Maar dat is niet wat het Jodendom zegt. Het Jodendom zegt dat er een wereld is - de eerste zin van de Tora staat dat God die geschapen heeft, en de rest van de Tora instrueert wat ermee moet gebeuren. Degenen die proberen om de werkelijkheid te ontsnappen worden "zondaars" genoemd. En toch, op hetzelfde moment, is God het enige bestaan ​​- "Er is niets anders."

Honderden preken en duizenden pagina's van Chassidisch onderwijs zijn gewijd aan het bespreken van deze paradox, die aan de kern van het Jodendom raakt. Je zult genoeg voorbeelden van deze besprekingen vinden op de website van Chabad - in Tzvi Freeman's zesdelige essay over "Freedom of Choice" en in de sectie "From the Chassidic Masters". Maar in dit artikel wil ik graag een zeer on-filosofische vraag stellen: Nou en?

Dus ik besta niet. Of ik besta niet maar besta ​​op hetzelfde moment. Nou en? Ik moet nog steeds elke ochtend opstaan, ik heb nog steeds te maken met mijn huisbaas, met mijn creditcard saldo, met mijn schoonmoeder, met mijn collega's en met de man wiens elleboog mijn ribben bijna pletten in de overvolle metro. Het is misschien interessant om te lezen, maar wat maakt het in de uiteindelijke analyse feitelijk uit?

Het probleem is, dat "nou en?" de favoriete vraag blijkt te zijn van het Chassidisme. Dit betekent dat er tenminste evenveel bladzijden zijn waarin de praktische gevolgen en toepassingen over het bestaan/niet bestaan van de ​​paradox worden besproken als over de paradox zelf. Dit helpt ons niet om deze discussie te verkleinen.

Dus laat me gewoon je deze ene gedachte meegeven. Denk eens terug aan de laatste keer dat je ruzie had met een vriend, of de laatste keer dat je woedend bent uitgevallen naar iemand waarvan je houdt of een vreemde. Nu vraag jezelf eens af: wat als je jezelf wat minder serieus nam? Wat als je gewoon een klein beetje minder zeker zou zijn of je werkelijk bestaat?

Door Yanki Tauber

Bron: The Unbearable Heaviness of Being

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chassid is letterlijk een "vroom iemand", maar doelt op volgelingen van de Chassidische beweging, gesticht door Rabbi Yisroel Baal Shem Tov in het begin van de 18e eeuw

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.