BSD

Zingt mijn kinderen, zingt!

sing

Volgens een populair gezegde, wordt elke grote Joodse ervaring op een of andere manier verbonden met voedsel. Ik zou dan zeggen, waar sprake is van voedsel, is een lied.... Dus elke Joodse ervaring is vol van het lied.

Van de liederen uit de "High Holiday cantorial" tot de Zemirot gezongen tijdens de Sjabbat tafel, van de tot tranen roerende chupah muziek tot de energieke dansmuziek die volgt uit de Mah Nishtanah bij de Pesach Seder tot de slaapliedjes: het Joodse jaar is inderdaad een muzikaal jaar .

Waarom is het lied zo'n belangrijke speler in de Joodse arena?

Een lied is de uitdrukking van het hart. Het brengt, voor onszelf en voor anderen, de diepste roerselen van ons hart en onze ziel tot uiting, dat wat niet kan worden vertolkt door middel van vele woorden.

Een lied brengt emotie en diepte waar het binnenkomt. Het is een reis naar binnen, naar onszelf, dat ons ware zelf op de voorgrond van ons bewustzijn brengt. Het is het huwelijk tussen wie we zijn en wie we zouden moeten zijn.

Je hoeft niet muzikaal te zijn om de kracht van een melodie te waarderen. Je hoeft geen zanger te zijn om van zingen te houden. Alles wat je nodig hebt is een hart.

Het grootste deel van de Tora lezing van Ha'azinu bestaat uit een "lied" bestaande uit zeventig regels, door Mozes overgeleverd aan het volk van Israël op de laatste dag van zijn aardse leven.

Waarom zingt Mozes op de laatste dag van zijn leven? Waarom werd het langste stuk poëzie in de Tora gezongen op één van de schijnbaar meest trieste dagen van de Joodse geschiedenis, de dag waarop de grootste Joodse leider van alle tijden stierf?

Misschien wilde Mozes ons verlaten met de kracht van het lied. Hij verliet zijn kudde, en tot aan het einde der tijden zou er niemand zijn als hij om de natie te leiden. Dus gaf hij ons een instrument dat ons in staat zou stellen om God te vinden in onszelf, om leiderschap te creëren, zelfs in de afwezigheid van echte leiders. Hij leerde ons hoe we de vlam van het Jodendom konden handhaven of het nu was in de gaskamers - waar joden de Ani Maamin ("Ik geloof!") zongen op de weg naar hun dood - of het zitten aan de Sjabbat tafel met familie en vrienden.

Op zijn laatste dag gaf Mozes ons de middelen om te volharden: een lied.

En zeer binnenkort, als de Messias komt, mogen we het grootste lied van alles horen, wanneer we met God zelf in de prachtigste dans van alle tijden, zullen zingen en dansen...

Door Levi Avtzon

Bron: Sing My-Children Sing

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.