BSD

Hoe zien wij het gezag

Een problematische kwestie in de hedendaagse wereld is die van het gezag. Binnen de Joodse gemeenschap zijn er frequente uitdagingen voor het gezag van de rabbijnen en de Joodse rechtbank. In het algemeen zijn er in de samenlevingen van de hele wereld sectoren, die het gezag van het rechtssysteem verwerpen. Dit leidt tot wetteloosheid, georganiseerde misdaad en chaos.

De komst van de Messias zal, per definitie, een tijd brengen waarin deze situatie voor de hele mensheid zal veranderen. Het Joodse volk zal zich exact aan de 613 geboden houden, en de niet-Joden aan de zeven Noachitische wetten. 1) Iedereen zal worden omgevormd tot een vreedzame, en gezagsgetrouwe burger. Hoe zal deze transformatie worden bereikt? Zal er overal politie zijn die ervoor moet zorgen dat niemand ongehoorzaam is?

Een opmerking van de Lubavitcher Rebbe kan ons helpen. De Tora lezing van deze week, Shoftim, begint met het spreken over shoftim, "rechters" en shotrim, "politie." Het beveelt ons rechters en politie te benoemen in het land van Israƫl. In de tijd voor de komst van de Messias hebben we rechters nodig om ons te vertellen wat de wet is, wij hebben ook politie nodig om te proberen ervoor te zorgen dat de wet wordt afgedwongen.

Daarentegen is er het vers Jesaja 1:26, dat spreekt over de sfeer van de toekomstige verlossing: "Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger en uw raadslieden als in het begin." Dit vers noemt rechters en raadsheren, maar de politie wordt niet genoemd. De reden is dat in de tijd van de Messias zal er niet langer politie zijn om de wet te handhaven. In plaats daarvan zullen er "raadslieden" zijn. Waarom?

Er zijn twee contrasterende vormen van gezag: een rechter en een raadsman. Als de rechter zegt dat iemand iets moet doen, kan hij of zij ook van mening zijn dat de rechter alleen maar bezig is met de wet, en niet met "mij" als mens. Vandaar dat mensen wrokken tegen het gezag en soms zelfs compleet rebelleren. Dus is de politie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de mensen zich houden aan de wet.

Daarentegen, een raadsman is iemand die mijn belang op het oog heeft. De vertrouwenspersoon heeft zorg voor ieder mens als individu en zijn advies is iets dat men wil volgen, niet omdat het moet, maar omdat men vindt dat dit het beste voor hen is.

In de tijd van de Messias zal het soort leiderschap dat van de raadsman zijn. Mensen willen zijn advies opvolgen, omdat ze het gevoel zullen hebben dat zij hierdoor de ware vervulling van hun eigen persoonlijke behoeften zullen vinden.

Dit gepersonaliseerde leiderschap zal met dat van de rechter worden gecombineerd, zodat wij ook kunnen profiteren van de verheven en transcendente dimensie van de wet. De raadsman zal ons helpen beseffen dat de rechter ook zorg heeft over elk van ons als individu.

Wat is het karakter van de komende verlossing? In zekere zin is dat de ontdekking van een ieder dat hij of zij het middelpunt van het bestaan is, en dat het onderwijs van God aan hem of haar is gegeven als de weg naar harmonie. Dit verandert het concept van de "slechte autoriteit": het wordt goed, zowel echt als in zichzelf, en ook in de manier waarop het wordt waargenomen door anderen, vrede en vervulling brengend aan de wereld. 2)

Voetnoten

1 Deze basisregels zijn: verbod op afgoderij, godslastering, moord (met inbegrip van abortus en euthanasie), overspel (ook incest en homoseksualiteit), diefstal, moedwillige dierenmishandeling en het positieve ideaal van het opzetten van rechtbanken om de samenleving dienovereenkomstig te regeren.
2 Sefer HaSichot 5751, p. 780 ff.


Door Tali Loewenthal

Bron: Perspectives on Authority

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.