BSD

Parasjat Sjelach

Numeri 13:20

"…... Jullie moeten sterk en dapper zijn en jullie moeten vruchten van het land meenemen....." Numeri 13:20.

De verspieders werden op 29 Sivan (ongeveer eind juni) op pad gestuurd om het land Kanaän te verkennen. Dat is de tijd waarin de druiven beginnen te rijpen.

De betekenis van het meenemen van de vruchten is om de vruchten van het land Kanaän, dat een land is waarin de daden van de inwoners het meest corrupt en bedorven van alle volkeren zijn, te veranderen in vruchten die het joodse volk toebehoren.

Door het sterk en moedig zijn van de verspieders en de vruchten van het land Kanaän mee te nemen, openden de vorsten van Israël als het ware de buis om het land Kanaän door de kinderen van Israël te kunnen veroveren en het land Kanaän in een heilig en rein land te veranderen.

Numeri 13:30

"En Kaleb liet het volk zwijgen tot Mozes....." Numeri 13:30.

Hier moet er gevraagd worden waarom Kaleb hen het zwijgen oplegde. De verspieders waren immers bezig om op de vragen van Mozes antwoord te geven. Hier dient er gezegd te worden dat Mozes van de verspieders had geëist om het land te verkennen om te weten te komen op welke wijze de oorlog voor de verovering van het land gevoerd moest worden (zie Numeri 13:17-20). Mozes wilde eerst weten of het land sterk was en daarna pas of het land verdienstelijk en vruchtbaar was. De verspieders echter hadden de volgorde omgedraaid en spraken allereerst over de verdiensten en vruchtbaarheid van het land: een land vloeiend van melk en honing. Aangezien de verspieders de nadruk op de verdiensten - op het werken om een prijs, om een loon te ontvangen - hadden gelegd, stond Kaleb op en legde hen het zwijgen op.

Uit: Punten uit de Gesprekken van de Lubawitscher Rabbi over de wekelijkse portie, Dvar Malchoet- parasja Sjlach.

Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.