BSD

Geloven Joden in zonde

sin Zeg het woord "zonde" en je roept verschillende dingen op in de hoofden van verschillende mensen.

Voor de hel en verdoemenis types, geurt het woord naar schaamte en verschroeid vlees. Voor de hedonist klinkt het als grappig. Sommigen denken dat het helemaal een christelijk concept is, terwijl anderen het toeschrijven aan de oude Hebreeën. Voor de wijzen van de Talmoed, is zonde, boven alles, een daad van domheid.

"Iemand zondigt, tenzij een geest van dwaasheid in hem opkomt." Aldus de Talmoed.

Voor mijn huidige baan schreef ik handleidingen voor diverse huishoudelijke artikelen - boekjes die meekomen in de doos met elektrische boormachines, een magnetron en dergelijke. Het was vrij saai werk, maar het betaalde goed en het was een manier van schrijven die je zou kunnen doen met twee kinderen op je schoot. Het mooiste was dat je je naam niet hoefde te vermelden.

Hoe dan ook, op een dag stuurde de consumenten afdeling van één van de bedrijven waarvoor ik schreef mij een brief door. Het was de eerste reactie, die ik ooit had gekregen van een lezer van mijn werk, daarom las ik die met veel belangstelling. "Meneer," begon de brief. "Ik heb in mijn hand een boekje van u, dat u schreef en in de doos met mijn nieuwe videocamera zat. Ik moet zeggen dat ik verontwaardigd ben over uw aanmatiging en durf. Dit is mijn camera, die ik betaalde met mijn eigen zuurverdiende geld. De camera heeft veel knoppen, schakelaars en indicatielampjes - en dit zijn al mijn knoppen, schakelaars en indicatielampjes. Hoe durft u me te instrueren over wat te doen met al mijn knoppen! Ik zal op al mijn knoppen en mijn schakelaars drukken zoals ik dat wil. En wat de indicatielampjes betreft, zal ik en niet u beslissen wat zij indiceren; inderdaad, als ik daarvoor zal kiezen, zal ik ze helemaal negeren. Ondergetekende, een zeer domme klant."

Hij tekende natuurlijk niet op die manier, maar hij kan het net zo goed wel gedaan hebben. Onnodig te zeggen, dat ik hem niet geantwoord heb.

De wijzen van de Talmoed zien niet veel verschil tussen mijn stomme klant en een standaard zondaar. Wanneer iemand in strijd handelt met de instructies van zijn Schepper over hoe het leven geleefd moet worden, kan hij slecht, egoïstisch, destructief, plezierig, of uitdagend handelen, zoals in bovenstaand voorbeeld. Maar bovenal handelt hij enorm stom.

Door Yanki Tauber

Bron: Do Jews Believe in Sin

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.