BSD

Wortels van Veerkracht

roots

In 1981 gingen, Jimmy Beveridge, negen jaar oud, en zijn drie broers wandelen in de Palomar Bergen van Californië, terwijl hun ouders op de camping bleven om de lunch te bereiden. Jimmy raakte zijn broers kwijt en verdwaalde. Vierhonderd mensen hielpen bij het zoeken naar Jimmy die na vier dagen gevonden werd. Zijn einde was verschrikkelijk. Hij was overleden aan onderkoeling.

Ter nagedachtenis aan hem ontwikkelden sommige leden van het zoekteam een educatief programma om kinderen te leren om veilig in de wildernis te overleven. Ze publiceerden een eenvoudig, levensreddend principe: als je verdwaalt, blijf staan en omarm een boom totdat er hulp arriveert.

Er is iets heel aards aan bomen. Ze zijn sterk, onbeweeglijk en gemakkelijk te omarmen. En, met wortels stevig in de grond en een dicht net van takken die dansen in zijn kruin, kan een boom, op een zeer unieke manier, helpen bij het verankeren wanneer iemand verdwaald of gedesoriënteerd is.

De Tora vertelt ons (Deuteronomium 20:19), "Want de man is een boom van het veld." De Tora noemt de man "een boom van het veld" alsof het wil zeggen: als je iets wilt weten over jezelf, kijk dan naar de boom. We hebben veel overeenkomsten. In feite is, volgens de Kabbala, een boom als een spiegel van mijn beste zelf.

Bij de interpretatie van de bovenstaande passage, tonen onze geleerden vele prikkelende inzichten over de lessen die we van een boom kunnen leren. Een boom moet worden aangesloten op de bron van het leven, de bodem, om te kunnen groeien. Ook dieren zijn afhankelijk van de bodem voor hun levensonderhoud, maar ze hoeven niet verankerd te zijn in de aarde om te kunnen overleven. Maar de boom is onbeweeglijk en neemt constant water en essentiële voedingsstoffen op uit de aarde.

In de menselijke boom vertegenwoordigen de wortels ons geloof. De stam, takken en bladeren symboliseren onze intellectuele en emotionele bekwaamheden. Tenslotte, is de vrucht van de boom ons vermogen om nieuw leven te creëren, en anderen te beinvloeden.

Eén van de meest bewonderenswaardige eigenschappen van de boom is zijn veerkracht. Net als alle overblijvende planten, gedijt hij in alle vier seizoenen. Veel bomen kunnen stormen met een snelheid van zestig mijl per uur of meer weerstaan. En een boom kan meer dan tweeduizend jaar oud zijn!

Veerkracht is een prachtige eigenschap. Het is er één waarmee ik voortdurend in gevecht ben om die te verbeteren. Maar er zijn zoveel ups en downs in het leven waardoor mijn boot van sereniteit altijd weer heen en weer schommelt. Er zijn altijd verschillende dingen, waardoor ik elk moment van de tijd weer bezorgd ben. (Komt dat omdat ik een Joodse moeder ben?) Gisteren, stuurde iemand mij een beledigende email en dat verpestte bijna mijn middag. Ik reciteerde in mezelf, "Wees veerkrachtig als een boom.

De sleutel tot de kracht van de boom is zijn dikke wortelstelsel en de wortel van de ziel is geloof in God. Het Hebreeuwse woord voor geloof is emuna. Emuna heeft de zelfde etymologie als het Hebreeuwse woord "omen", een geschoolde arbeider. Geloof, zoals elke goede vaardigheid, dient te worden gecultiveerd en aangescherpt. En een psyche die met geloof verzadigd is in God is als een boom die voortdurend verbonden is met de bron van het leven. Zij is veerkrachtig en duurzaam, en kan de winden van het leven met glans weerstaan.

Dus, misschien is er nog een andere dimensie aan het beginsel van het omarmen van een boom. Het is te gemakkelijk om te verdwalen en afgeleid te worden in het dichte woud dat leven wordt genoemd. In plaats daarvan kan ik kennismaken met de lessen van een boom, het vermogen om gecentreerd blijven. Als ik weet dat God de wereld bestuurt en van mij houdt, dan slaat mijn boot niet zo makkelijk op de rotsen.

Gebaseerd op een uiteenzetting van de Lubavitcher Rebbe (Likkutei Sichot, vol. 24, p. 115).

Door Rochel Holzkenner

Bron: Roots of Resilience

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.