BSD

De testen in het Leven

Wil de echte profeet opstaan? Er zijn valse profeten; zij zijn er altijd geweest. Terug in de tijd van de Bijbel, waarschuwde de Tora ons al (in Deuteronomium 13) dat we met mensen geconfronteerd zouden worden die er uitzien als profeten. Ze zouden zelfs wonderen kunnen doen zoals de profeten, maar in werkelijkheid zijn ze valse profeten.

Waarom zou God dan een valse profeet toestaan een wonder te doen of wonderbaarlijke dingen die echt indrukwekkend zijn? Het antwoord, zegt onze parasja, is dat God ons test. Als we werkelijk en echt van God houden met heel ons hart en heel onze ziel, dan zullen we niet onder de indruk komen van mooie wonderen en mirakels. De lakmoesproef zal altijd zijn: moedigt deze zogenaamde profeet ons aan God's wetten te volgen, of om ze te negeren? En als deze "profeet" niet trouw is aan het woord van God, dan is hij geen profeet, maar een bedrieger.

Als je dacht dat de testen in het leven voorbij zijn wanneer je de school hebt doorlopen, denk dan nog eens na. Er zijn vele testen in het leven, en ze zijn veel moeilijker dan scheikunde of fysica. En er is niet zo veel huiswerk zodat we ons kunnen voorbereiden op dit soort testen.

Armoede is een grote test van het geloof. Zelfs welvaart kan een test zijn, die moeilijker is dan we denken. Falende gezondheid is geen gemakkelijke test, en een tragedie is echt erg. Ieder mens wordt geconfronteerd met zijn of haar eigen unieke testen en uitdagingen. We zouden soms de testen van anderen willen doen, maar onze testen zijn van ons en wij alleen moeten ze ondergaan. Wat de één verleidt kan de ander niet verleiden. Wat moeilijk is voor mij kan misschien eenvoudig zijn voor jou, en vice versa. Als we bedenken dat de uitdaging van het moment, in feite een test is, dan zijn we beter in staat om de test aan te gaan.

Maar we beseffen niet altijd dat dit gewoon onze eigen persoonlijke, geestelijke uitdaging kan zijn en misschien wel de belangrijkste van ons hele bestaan. We hoeven niet noodzakelijkerwijs te beseffen dat onze ziel naar deze wereld gekomen is met het uitdrukkelijke doel om voor deze testen te slagen.

Dus we rationaliseren.

Als er een God in de wereld is, waar was hij in Auschwitz?

Als God niet wil hebben dat ik het geld neem, waarom heeft de baas dan de kassa open laten staan?

Als deze relatie verkeerd is, waarom voelt het zo goed? Deze arme vrouw is opgesloten in een liefdeloos huwelijk. Heeft ze geen recht op een beetje geluk? Moet ik er niet voor haar zijn?

Als God echt wil dat ik de Sabbat houd, waarom is mijn grootste omzet dan op zaterdag?

Als het voor mij bestemd was een keppeltje te dragen, waarom ben ik dan kaal? Ik heb helemaal geen haar om de draagspeld te bevestigen!

Maar als we het concept van een test van het geloof accepteren, dan wordt het gemakkelijker om met de uitdagingen om te gaan, hoe geducht ze ook mogen zijn.

De vraag blijft: Waarom test God ons? Is het echt - zoals onze parasja verklaart- "om te weten of wij, werkelijk, God liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel"? Weet God dat al niet? Hoe zullen we Hem dit op één of andere manier duidelijk moeten maken? Is er iets dat God niet weet?

Het antwoord, volgens Rabbi Schneur Zalman van Liadi (in zijn klassieke collectie van chassidische verhandelingen, Likkutei Torah), is dat het niet voor God is om dit te weten, maar voor ons om dit weten. Natuurlijk weet God het. Maar Hij brengt testen en obstakels op ons pad, zodat, wanneer we die overwinnen, we ontwikkelen en te voorschijn brengen de innerlijke, latente liefde voor God, die er altijd in ons hart en onze ziel was.

Wanneer we de testen in ons leven ondergaan, ontdekken we dat we die innerlijke kracht hebben, dat we werkelijk gelovigen zijn die diep verbonden zijn met God, en dat onze inzet echt en oprecht is. Door de testen in ons leven krijgen we meer vertrouwen in onze eigen morele kracht en worden we verrijkt en veredeld met een hoger bewustzijn van God. Dit is de reden waarom wij sterker zijn na het overwinnen van deze hindernissen dan voordat we hiermee waren geconfronteerd.

We gaan niet op zoek naar testen. Iedere ochtend vragen we God in onze gebeden, "Breng ons niet in verleiding." Maar wanneer het op onze weg komt, moeten we begrijpen dat het van cruciaal belang voor ons succes is als een moreel mens en als toegewijde Joden, dat we de uitdaging onder ogen zien.

Dat we nooit getest mogen worden. Maar als het gebeurt, laten we dan niet vergeten dat het een test is. Alstublieft God, dat we met vlag en wimpel mogen slagen.

Door Yossy Goldman.

Bron: The Tests of Life

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.