BSD

Privacy en Ingetogenheid

modesty

In het begin van het gebedenboek is er een passage uit de Tora lezing van Balak. De Tora vertelt hoe Bileam, een niet-Jood, met geestelijke kracht het Joodse volk probeerde te vervloeken. Elke keer dwong God hem een zegen in plaats van een vloek te geven.

Dat gebeurde twee keer. De derde keer ging het anders. Bileam staande op een heuvel met uitzicht op het kamp van de Joden, onderging een tijdelijke verandering van hart. Hijzelf werd bewogen hen een zegen te geven: "Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! ...... zij zijn als tuinen langs de rivier, als geurige kruiden door God geplant..." 1)

Rashi's commentaar vertelt ons waarom Bileam zo ontroerd was door de aanblik van de tenten van het Joodse volk. Uit de manier waarop ze waren gegroepeerd, kon hij een sfeer van ingetogenheid en privacy voelen. Vanaf de ingang van iemands tent kon hij niet gluren in de ingang van een ander. Het was duidelijk voor Bileam dat in dit volk, het Joodse volk, er een groot respect was voor de integriteit van het gezinsleven en voor de heiligheid van de persoon.

De openingswoorden van de zegen van Bileam kwamen in het gebedenboek en werden gedurende duizenden jaren door de Joden over de hele wereld herhaald. 2) De waarden uitgedrukt in deze woorden hebben bijgedragen, samen met vele andere aspecten van het jodendom, aan het relatief hoge niveau van de stabiliteit in het Joodse gezinsleven.

Het ideaal van ingetogenheid geldt voor zowel mannen als vrouwen. Het heeft betrekking op kleding, gedrag, spraak en denken. Waarom is ingetogenheid zo belangrijk in het joodse leven?

Een fundamentele menselijke beleving is het idee dat iets heiligs ook iets speciaals, apart gehouden, gereserveerd en zelfs verborgen is. Bijvoorbeeld, als gevolg van de heiligheid van de Tempel, kon men niet altijd daarheen gaan, en sommige ruimten waren beperkt tot de kohaniem, de priesters. Het Heilige der Heiligen kon slechts één keer per jaar worden binnengegaan, op Jom Kippoer, en dan nog alleen door de hogepriester.

Op dezelfde manier wordt de Tora rol in het algemeen verborgen gehouden. De rol wordt bewaard in de ark, omhult door een mantel of een zilveren koker, tenzij de Tora daadwerkelijk in de synagoge wordt gelezen. Als om de één ​​of andere reden de rol moet worden verplaatst van de ene locatie naar de andere, wordt de rol meestal in een tallit verpakt. Deze beelden suggereren manieren waarop men de heiligheid van het menselijk lichaam respecteert, geschapen naar het beeld van God, met de taak om de wereld te maken tot een woning voor het goddelijke.

Daarentegen leven we vandaag in een tijdperk van communicatie. Dit is een zeer positief aspect van onze samenleving. Toch is het nodig dat communicatie zijn grenzen heeft. Het idee dat men alles kan onthullen en zeggen, kan allemaal van grote waarde zijn in de juiste situaties. Echter onverstandig gebruikt, kan het ook schadelijk zijn voor de fundamentele onaantastbaarheid van de mens en de wereld.

Het is een simpel feit van het leven dat ingetogenheid in het bijzonder risicovol is wanneer men in een "tent" reist en met vakantie gaat, in een ontspannen en minder bewaakte modus. Toch was het de ingetogenheid van de tenten van Jakob, die indruk maakte op Bileam, en zijn verlangen te vloeken heeft getransformeerd in het verlangen om te zegenen. 3)

Onze rol als joden is een ​​voorbeeld te zijn. De Tora schrijft ons voor, duizenden jaren geleden, de deugden van ingetogenheid en privacy tot uitdrukking te brengen. Door nu deze waarden te bevestigen, kunnen we helpen om een ​​wereld te maken waarin elk detail van het leven wordt verlicht door de straling van het goddelijke.

Voetnoten

1) Numeri 24: 5-6.
2) De "tenten van Jakob" vertegenwoordigen ook de synagoge en het studiehuis - zie Talmud Sanhedrin 105b.
3) Zie de Lubavitcher Rebbe Likkutei Sichot, vol. 13, pp. 83-84.

Door Tali Loewenthal. Bron: Privacy and Modesty

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.