BSD

Geen tijdelijk huwelijk

huwelijk

De hoop van elk paar onder de huwelijksbaldakijn is dat hun huwelijk voor het leven zal zijn. Het is een heilige band die hun twee zielen samenbindt tot één. Door een combinatie van goede wil, aandacht voor de ander, respect en waardering, zullen zij liefde scheppen die inderdaad eeuwig zal zijn.

Maar helaas dit werkt soms niet. In het boek Deuteronomium, geeft de Tora ons een aantal regels over het huwelijk. Onder hen zijn ook de wetten over de scheiding. 1) Het is tragisch, maar soms is het een deel van het leven, en wanneer het moet gebeuren, bevestigt de Tora dat dit de juiste weg is om te doen, en geeft de exacte regels hoe het moet gaan. Een heel traktaat van de Talmoed is aan dit onderwerp gewijd.

Onder de discussies door de wijzen komt de kwestie van een tijdelijk huwelijk voor. Kunnen een man en een vrouw tijdelijk trouwen alleen voor het gemak - bijvoorbeeld, om een uitreisvisum te krijgen van een totalitair land?

De wijzen zeggen dat een man en een vrouw niet mogen trouwen met een verborgen bedoeling om te scheiden. Echter, wanneer beiden begrijpen en het erover eens zijn dat dit het plan is vanaf het allereerste begin, dan is een dergelijk tijdelijk huwelijk mogelijk. 2)

Toch moet men dit slechts doen in moeilijke omstandigheden, zoals het geval hierboven. Het concept van het huwelijk wordt gedefinieerd aan het begin van de Tora: een man "zal zich aan zijn vrouw hechten en zij worden één vlees" (Genesis 2:24). De aard van de huwelijksband is met de hoop dat het blijvend zal zijn. De informele benadering van het huwelijk is tegenwoordig heel gewoon - bijvoorbeeld voor een ​​werkvergunning - maar dient te worden vermeden.

Als dat zo is, vraagt ​​de Lubavitcher Rebbe, hoe zit het dan met de relatie van het Joodse volk en God? Deze wordt met het huwelijk vergeleken. De gave van de Tora op de berg Sinaï was de bruiloft, de Tora zelf was de huwelijks overeenkomst, en wanneer het Joodse volk in het Land van Israël met de Tempel in Jeruzalem zou zijn zou het als een gezonde en harmonieuze echtelijke relatie zijn.

Helaas hield het Joodse volk zich van hun kant niet aan het huwelijkscontract: ze hielden zich niet naar behoren aan de wetten van de Tora, en in het bijzonder, zij aanbaden andere goden, een daad die de profeten vergelijken met overspel. Dus de Tempel werd verwoest en werden ze in ballingschap gestuurd. Dit is hetzelfde als echtscheiding.

De Rebbe vraagt: Hoe kon God dit doen? God wist vanaf het begin dat de Joden de Tora niet zouden houden en afgoden zouden dienen, en dat Hij daarom zou moeten "scheiden" van het Joodse volk en hen in ballingschap zenden. Dit betekent dat God een huwelijk is aangaan wetende dat het zou eindigen in een echtscheiding. En hoewel Hij het joodse volk waarschuwde voor deze mogelijkheid - zeker is dit niet de beste manier om op te treden! Is het huwelijk niet heilig?

Natuurlijk is het dat. Lang geleden, vertelde de profeet Jesaja ons dat God helemaal niet van het Joodse volk is gescheiden. 3) God is met ons, en wij zijn met God. Het feit van de ballingschap is slechts een tijdelijke verhulling: binnenkort zal de verlossing komen, en God en het Joodse volk zullen openlijk weer bij elkaar zijn. De verbanning is tijdelijk; God's huwelijk met het Joodse volk is permanent. 4)

Voetnoten

1) Deuteronomium 24.
2) Mishneh Torah, Wetten van Scheiding 10:21; Wetten van Verboden Relaties 21:28.
3) Jesaja 50:1.
4) Vrij op basis Likkutei Sichot, vol. 34, blz. 138ff.

Door Tali Loewenthal. Bron: No Temporary Marriage

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.