BSD

Het tweede keuze niveau

choise De titel van de parasja van deze week Nitsaviem 1), wat "staan" betekent, wordt altijd gelezen op de Sjabbat vóór Rosh Hashana. In deze lezing spreekt Mozes het hele volk dat bij elkaar staat toe, of het nu de leiders zijn, of oudere wijzen, of water-dragers. Allen werden verzameld om te luisteren naar wat Mozes te zeggen had.

Tegen het einde van zijn toespraak zegt Mozes: "Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwaad... Kies dan het leven, opdat u en uw kinderen leven." 2) Mozes zei dat de weg van de Tora leven en welzijn brengt.

Er zijn hier twee niveaus te onderscheiden. Het eerste niveau is dat iemand verschillende manieren van leven kan voorstellen. Al denkend over de mogelijkheden en kansen, lijkt het hem of haar, dat een leven begeleidt door Tora onderwijs, waarschijnlijk een dieper niveau van geluk en een grotere mate van persoonlijke ontplooiing met zich mee kan brengen. Zodat hij of zij de weg van de Tora kiest, de weg van het leven. Dit is het eerste keuze niveau. Het wordt geleid door iemands begrip en door het gevoel dat het jodendom harmonie en andere positieve waarden aan iemands leven toevoegt.

Het tweede niveau is wanneer de harmonie afwezig is. Als er crisis, verzet en strijd is, en dat de naleving van de authentieke joodse leer - of simpelweg het feit dat men een Jood is - tot extra problemen lijkt te leiden.

In een dergelijke moeilijke situatie, heeft iedere Jood nog steeds het vermogen om de weg van "leven" en "goedheid" te kiezen. Hoewel het erop lijkt dat dit een keuze is die hoger is dan die van de conventionele van rede en begrip. Zo iemand kiest wat hij beschouwt als het ware leven en goedheid. Andere mensen kunnen dit misschien niet begrijpen. Goed bedoelende en redelijke mensen kunnen hun Joodse vriend adviseren: "Waarom broeder? Neem toch de gemakkelijke weg?".

Desalniettemin vertelt Mozes ons om het leven, het authentieke Jodendom te kiezen. Zijn instructie is gebaseerd op een breder perspectief van wie we zijn en waar we naartoe gaan.

De Chassidische leer verklaart dat deze keuze de uitdrukking van de essentie van de ziel is, die onlosmakelijk verenigd is met God. Het moet voor het leven van de Tora kiezen, ondanks de ongunstige omstandigheden van het moment. Omdat vanuit het oogpunt van zijn innerlijke wezen geen andere weg mogelijk is. Waarom niet? Omdat iemands essentie bezorgd is over de werkelijkheid. Niet alleen wat op het moment goed lijkt, maar wat echt goed is.

De woorden van Mozes vertellen ons "kies dan het leven," inclusief deze niveaus. En dit is een goede introductie op Rosh Hashana. Want op dit feest brengen wij onze toewijding aan God als Koning tot uiting, en Hij, op zijn beurt, "kiest" ons opnieuw, als Zijn volk.

God's keuze van het Joodse volk is niet gebaseerd op onze goede daden, het eerste niveau van keuze. Het is eerder een keuze van de essentie van de jood in ons, het punt waarop we verenigd met God, onafhankelijk van onze acties op het moment: het tweede niveau. 3)

Gezien deze diepe innerlijke band met God, is het aan ons om te proberen om consistentie in ons leven te brengen, om ons uiterlijk gedrag een weerspiegeling te doen zijn van de liefde verborgen in de kern van ons hart. Dan smelten de innerlijke en uiterlijke realiteit samen, zowel voor de individuele mens als uiteindelijk ook voor de wereld en de twee keuze niveaus worden tot één. Het pad van de Joodse leer te kiezen betekent leven, goedheid en vreugde kiezen.

Voetnoten

1) Deuteronomium 29:9 - 30:20.
2) Ibid. 30:15,19.
3) Vrij op basis van de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot, vol. 19, p. 279.


Door Tali Loewenthal

Bron: The Second Level of Choice

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.