BSD

Tochten

Numeri 33:1-36:13

"Tochten" de naam van de laatste lezing van de Tora in het boek Numeri, zou wel de karakteristiek voor de geschiedenis van ons volk kunnen zijn. Zwervend door de wildernis van beschavingen, vrijwillig of door uitzetting, is vandaag een deel van de biografie van vrijwel elke Jood, of van zijn ouders of grootouders. Vanwaar heeft een volk het uithoudingsvermogen van geest om deze eindeloze, vaak tragische, omzwervingen te overleven?

Toen Israël Egypte verliet, werd hun veertig jaar in de woestijn niet doorgebracht met doelloze omzwervingen. Elke verplaatsing gebeurde "door het woord van G-d," aldus de Tora. De Tora onderwijst de leer van de individuele voorzienigheid, van Gods zorg voor elk individu. De Tora verwerpt de gedachte dat God iedereen aan de willekeur van een onverschillig lot of de gevaren van "de natuur" heeft overgelaten.

We gaan niet; we worden gezonden en Hij stuurt en begeleidt ons. Of we ons dat bewust zijn of niet, we gaan niet op basis van onze beslissing, maar door Gods wil. De jood voelde zich nooit alleen, hoewel hij door vijanden werd omringd. De jood die zijn ziel in leven hield was nooit afhankelijk van de goedkeuring voor zijn religieuze leven van andere mensen, of die anderen nu geloofsgenoten waren of niet-Joden. Zijn kracht kwam niet van mensen, maar van God, en Hij was er altijd. Zeker, velen bezweken, misten de kracht om te leven als individuen, onafhankelijk en vrij. Maar ze waren verloren voor ons volk; hun nakomelingen worden niet geteld onder de joden.

Dit was altijd en is vandaag de dag nog steeds de schoonheid van het Jodendom, dat het leven doelgericht is, dat het betekenis en samenhang heeft. Het is misschien niet altijd met onze onmiddellijke goedkeuring, de wisselvalligheden van het leven kunnen soms onbegrijpelijk zijn, maar ons is de zekerheid gegeven dat de tragedies niet tevergeefs en de vreugde niet toevallig zijn. Israël kan soms een lange en moeilijke weg moeten gaan, maar we gaan altijd "door het woord van God" tot de omzwervingen van Israël voor eeuwig worden beëindigd.

Door Zalman Posner.

Bron: Journeys

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hashgacha pratit is de Goddelijke Voorzienigheid waardoor ons leven geen toevallige gebeurtenissen enz. kent maar dat alles wat er met ons gebeurt en ons overkomt van de Schepper afkomstig is.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.