BSD

Parasjat Korach

In deze parasja staat de controverse van Korach met Mozes centraal.

Over Korach wordt verteld dat hij tot de voornaamsten van het volk Israël behoorde. Hij kwam uit één van de beste families van Israël. Korach was een grote Tora geleerde, hij was schatrijk en zeer wijs en naaste familie van Mozes en Aäron.

Daarentegen valt er over On ben Pelet die deel uitmaakte van de groep van Korach niets bijzonders te vinden in de Tora. Hij was niet geleerd, niet voornaam of bijzonder begaafd.

Op welke wijze leefden deze twee mensen, Korach en On ben Pelet? Precies het tegenovergestelde van wat wij zouden verwachten.

Korach had een slecht en bitter einde. Korach ging niet alleen ten onder, hij sleurde nog vele andere joden, die zijn pad hadden gekozen, met zich mee.

On ben Pelet daarentegen werd met zijn hele familie gered. On ben Pelet was de enige van de groep van Korach die niet geraakt was en die niet geleden heeft.

Wat is de reden voor het bittere einde van Korach en de redding van On ben Pelet?

De oorzaak hiervan was het gedrag van hun vrouwen en hun invloed op hun echtgenoten.

De vrouw van On ben Pelet heeft haar man en haar familie op het laatste nippertje kunnen redden. Zij hield op haar wijze, Korach en zijn partij tegen om haar man op de desastreuze dag mee te nemen. De vrouw van On ben Pelet was een echte degelijke huisvrouw, aqeret habajit, het fundament van het huis.

De vrouw van Korach daarentegen ondersteunde en hielp haar man en zijn groep door middel van haar woorden en haar gedrag. In plaats van een fundament van het huis te zijn, aqeret habajit, ontwortelde en vernielde de vrouw van Korach haar huis: oqeret habajit. [de klinkerverandering van hetzelfde woord laat ons hier het enorme verschil in betekenis zien]

Dit verhaal geeft een speciale instructie voor de vrouw, over haar grote verantwoordelijkheid en haar belangrijke taak en haar invloed op haar echtgenoot en haar gezin. Zoals koning Salomo heeft gezegd in Spreuken 14:1 'De wijsten van de vrouwen bouwen haar huis.....'

Gebaseerd op Gesprek 2 uit Maajan Chaj, Gesprekken van de Lubawitscher Rebbe over de wekelijkse portie.

Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer