BSD

Waar is de beloning?

reward Een basisprincipe van het Joodse geloof is dat God ons beloont wanneer wij zijn geboden nakomen. De Tora lezing van deze week, Ki Tetse, vertelt ons dat God "goed zal doen voor ons, en ons lengte van dagen geven" als we één van de geboden uitvoeren. Maar werkt het altijd op deze manier?

Het gebod in kwestie is de wet van het wegzenden van de moedervogel bij het wegnemen van de eieren uit haar nest. 1) We mogen de eieren nemen voor eigen gebruik, maar in plaats van pijn aan de moedervogel te veroorzaken,moeten we haar van het nest jagen. 2)

"Eert uw vader en moeder" is een andere opdracht in de Tora waarover ons verteld wordt dat bij het houden daarvan we beloond zullen worden met lengte van dagen. 3)

Echter, de Talmoed vertelt ons over iemand die beide geboden in één keer nakwam, en in plaats van beloond te worden, raakte hij in moeilijkheden. Een vader vertelde zijn zoon om in een boom of op een gebouw te klimmen om eieren uit een nest te halen. De zoon deed het, joeg de moedervogel weg. De jongen viel en was dood.

Dit gebeurde werd door Elisha ben Avuyah, een geleerde die na de verwoesting van de Tempel leefde, gezien. Hij was geschokt, en het effect van deze ervaring was, samen met andere factoren, 4) dat hij de Joodse weg verliet.

Zijn dochter Elisa werd door de gemeenschap verzorgd, en zijn kleinzoon Rabbi Jacob werd een bekend geleerde. Ook hij zag een soortgelijke gebeurtenis. Hij reageerde echter geheel anders. Hij zei: "Waar is de lengte van de dagen voor deze persoon, en waar is het goed dat hem werd beloofd? In de komende wereld..." Hij interpreteerde de tragedie in deze wereld als een duiding en aandacht op het belang van het geloof in de wereld die komt en de opstanding van de doden. Daar ontvangen wij de beloning voor ons dienen van God, niet in deze wereld. 5)

Maar de Tora vertelt ons op veel plaatsen dat als we zijn wetten gehoorzamen, dan, zoals de tweede paragraaf van het Shema zegt: "Ik zal u regen geven op zijn tijd... en je kunt je oogst inzamelen." 6) Zegt dit niet dat we een beloning in deze wereld moeten verwachten?

Een andere manier is om te begrijpen wat het verschil is tussen fysieke voordelen en een beloning. God verleent elk mens de middelen om de Tora te houden, net als een werkgever zijn werknemer de instrumenten geeft waarmee hij zijn werk kan uitvoeren. Vrede, een goede gezondheid en materieel comfort is een hulp bij de studie en de naleving van de Tora, en het behoud van een joodse levensstijl. Maar soms wil God ook dat iemand de Tora houdt onder grote moeilijkheden of onderdrukking,met de bedoeling om er een grotere kwaliteit van toewijding aan het jodendom uit te halen. Waarom wordt zo iemand uitgekozen voor deze enorme taak? We weten het niet. We kennen het goddelijke plan niet, alsmede wat elk mens moet bereiken in het leven, en hoe en wanneer.

In deze fase van de geschiedenis blijft, wat er in deze eindige en verwarrende wereld gebeurt vaak een raadsel. Daarentegen is de beloning voor onze inspanningen zonder beperking: het kan niet worden geperst in de beperkingen van onze fysieke wereld. De beloning voor de geboden, en voor de pijn en de zelfopoffering voor het Jodendom, is er in de wereld die komt. 7) Daar wordt de oneindige glans en luister van het goddelijke aan de ziel, met eindeloze vreugde, geopenbaard.

By Tali Loewenthal

Voetnoten

1) Deuteronomium 22: 6-7.
2) Talmoed Berachot 33b zegt dat dit een goddelijk besluit is dat voorbij ons rationeel begrip gaat.
3) Exodus 20:12.
4) Zie Talmoed, Chagigah 15b, onderaan.
5) Talmud, Chullin 142a en Kiddushin 39b.
6) Deuteronomium 11:14.
7) Zie Rambam, Wetten van Teshuvah 8:1 en 9:1; van de Lubavitcher Rebbe's Likkutei Sichot, vol. 19, blz. 204-5.

Bron: Where Is the Reward

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.