BSD

Is het echt nodig dat God de goddelozen straft? Is er geen betere manier?

Punish Vraag:

Ik begrijp het niet. Wanneer we allemaal kinderen van God zijn, en God's genade strekt zich uit tot heel zijn schepping. Waarom vindt God het dan nodig om hongersnood, pest, en de andere verschrikkelijke dingen, waarmee de bijbel en de profeten dreigen, over de wereld te brengen? Ik begrijp dat het probleem was dat er slechte mensen zijn die gestraft moeten worden. Maar kon God geen betere manier vinden?

Antwoord:

De hele geschiedenis is een proces waarin de wereld langzaam gezuiverd wordt en een open kanaal wordt voor het licht van God. Zolang de zuivering nog niet geheel is, botst het met de Goddelijkheid, want de wereld kan een dergelijk Oneindig Licht niet bevatten. Maar als de Messiaanse tijd dichterbij komt en de zuivering completer wordt, kunnen de wonderen een zachte landing maken. De val van de communistische partij in Rusland, was zo'n wonder met een zachte landing - een groot wonder.

Vandaag de dag gebeuren er verbazingwekkende wonderen, die ver uitgaan boven de Exodus. Maar we willen allemaal sceptici blijven en het liever niet opmerken. Wanneer we ons verstand en ogen openen, zullen we buitengewone veranderingen zien plaats vinden in onze wereld - in vrede en rust.

Door Tzvi Freeman

Bron: Isnt there a Better Way

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.