BSD

De reis van de ziel

soul Ons bestaan ​​in deze wereld is een reis. In het bijzonder is het een reis van de ziel. De goddelijke ziel afkomstig van een verheven spiritueel niveau, heilig en zeer dicht bij God. Dan komt zij op deze fysieke wereld, een wereld van strijd. Door deze strijd bereikt zij uiteindelijk iets speciaals, mooi en zuiver. Door het leven in deze wereld,bereikt de ziel een hoger niveau van heiligheid dan toen zij hier begon.

Dit is het idee, in een notendop. Laat ons zien wat de parasja van de week hierover te zeggen heeft.

Want in deze parasja komt een bijzondere passage voor, een lied genaamd. Het lied van de Bron (Numeri 21:17-18). De bron is de bron van Mirjam, die tijdens hun lange tocht van veertig jaar door de woestijn het Joodse volk van water voorzag. Tegen het einde van hun reis, op het moment dat zij het Heilige Land van Israël binnen zouden gaan, waar de reis van het gewone leven zou beginnen, zong het Joodse volk dit speciale lied van dankzegging aan God over de bron.

Wat heeft dit te maken met de ziel? Wel, de joodse leer drukt zich vaak uit door middel van beelden. Zo is er het beeld van water: een bron van water in het midden van de tuinen, een bron met zuiver water, levend water. Deze beelden van water vertegenwoordigen de ziel.

De ziel is onze spirituele dimensie. Het verbindt ons met rijken buiten het hier en nu, voorbij ons fysieke vlees en onze botten, voorbij het aardse leven. Op hetzelfde moment, door beter naar de ziel te kijken kunnen we ontdekken hoe kostbaar het fysieke, aardse leven in werkelijkheid is.

De ziel, voordat het onze wereld binnengaat, wordt gezien in termen van een waterbron te midden van de tuinen. De tuinen zijn de tuinen van Eden, en daar is stromend water, die de kwaliteit van de ziel uitdrukt.

Dan druppelt het water van de ziel onder de grond. Omlaag, omlaag, omlaag uit de tuin van Eden. Het stroomt naar beneden om deze wereld te betreden. Het komt in iemands lichaam. Er zijn vele stadia. Iemand wordt geboren, en beetje bij beetje groeit hij op. De heilige ziel is daarbinnen, omgeven door verschillende en verontrustende krachten. Een ervan is de dierlijke ziel, die gevuld is met allerlei hartstochten en verlangens. Dan is er het lichaam zelf, met zijn eigen lusten. Dan zijn er alle gebeurtenissen van het leven, de ups en downs. Niettemin, hier in deze wereld, probeert zo iemand de voorschriften van de Tora te houden en zijn of haar joodse kwaliteit uit te drukken. Dit brengt de verborgen aard van de ziel naar buiten.

Uiteindelijk, na een lange periode diep onder de grond te hebben gestroomd, gezuiverd door de lagen van verschillende soorten van gesteente en leisteen, begint het water van de ziel te ontstaan. Het wordt nu omschreven als het water van een bron. Het heeft veel verdragen, maar nu is het ongelooflijk en prachtig puur. De voortgang in het leven in deze wereld heeft een innerlijk potentieel, een innerlijke heiligheid, naar buiten gebracht, die daarvoor niet duidelijk was. Het heeft de kwaliteit van de levende wateren, die de wereld zuiveren en verheffen, waardoor die ook heilig wordt.

Dit is de reis van de ziel, onze reis. Heel het jodendom is in zekere zin een reis, sinds God Abraham gebood om zijn geboorteplaats te verlaten en om op weg te gaan naar het land Israël. Uiteindelijk kwamen zijn nakomelingen daar. En daar, in het Land van Israël, is er de reis van het leven, stap voor stap, voor ieder van ons. Bij elke stap voorwaarts in ons aardse, fysieke leven, door middel van Tora-studie en de naleving van de voorschriften, worden de wateren van de ziel steeds puurder, steeds heiliger, met een groter effect op de wereld om die te transformeren in een heilige woning voor Hashem. 1)

1) Zie Rabbijn Menachem Mendel Schneerson - de Rebbe, Sefer HaMaamarim Melukat, vol. 1, blz. 141-143.

Door Tali Loewenthal

Bron: Journey of the Soul

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.