Het bouwen van een droomhuis - Teruma

Bron: Breslev.co.il De entertainment-industrie heeft miljoenen verdient met de verkoop van de fabelachtige levens van de Amerikaanse beroemdheden. Veel shows hebben gerapporteerd over de levensstijl van rijken en beroemdheden. MTV Cribs is een show over beroemde huizen. Net zoals de tv inzoomt op de woonplaatsen van de grootsten in de samenleving, zo zoomt de parasja van deze week in op details van een huis dat voor de Almachtige Zelf is gebouwd.

Exodus 25:8 zegt: "Zij zullen voor Mij een heiligdom maken, en Ik zal onder hen wonen". Elke architect of binnenhuisarchitect weet dat een huis moet passen bij de behoeften en smaak van de koper. Het moet ook worden gebouwd binnen de middelen van de huiseigenaar. Het is daarom gek dat Hij, die de hele wereld geschapen heeft, gewone stervelingen zou vragen om voor Hem een huis te bouwen. Hoe kunnen louter fysieke wezens een structuur oprichten voor de Almachtige?

Nadat God de Joden de opdracht heeft gegeven om een heiligdom op te richten, bepaalt Hij precies hoe het moet worden gebouwd. Waarom? God is echter meer dan in staat om een perfect heiligdom te bouwen. Wanneer Hij echter de Joden vraagt om het te bouwen, dan is dat misschien, omdat Hij op zoek was naar een menselijk kenmerk, en zo ja, zou Hij ons dan niet moeten toestaan om het te ontwerpen?

Om de verwarring nog groter te maken zegt Exodus 25:2 "Spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen dat zij voor Mij een terumah nemen, van iedere man, wiens hart hem motiveert neem je voor Mij een terumah". Hoewel terumah meestal wordt vertaald met 'offer', wijst Rabbi Shimshon Raphael Hirsch erop, dat de Hebreeuwse wortel Truma, resh-vav-mem, 'verheffing' betekent. Door het offeren van iemands rijkdom voor een Goddelijk doel, wordt het offer een Goddelijke dienst, en dus verheven.

Rasji legt uit dat de woorden "dat ze voor Mij" betekent dat de leiders van het Joodse volk de mensen om een vrijwillig offer moesten vragen, in plaats van betaling. Iedereen weet, dat tijdens de negende plaag van de duisternis, de Egyptenaren hun rijkdom aan de Joden overhandigden. God voorzag de Joden op miraculeuze wijze van geld en goed, en vroeg vervolgens om het terug te geven! Waarom?

Samengevat: Hoe is het mogelijk dat gewone stervelingen een huis voor God bouwen? Waarom is het nodig dat Hij gedetailleerde specificaties gaf? Waarom heeft Hij gevraagd om vrijwillig geld te geven dat Hij tijdens de plaag van de duisternis aan ons gaf?

De Chofetz Chaim legt uit, dat de Tora de Almachtige in staat stelt onder ons te wonen. Door onze studie en daden, zijn we in staat om onze zielen aan God te hechten, toen Hij "het licht van Zijn tegenwoordigheid deed rusten op de Tora ("Let my people go, the Chofetz Chaim on Shemot, "samengesteld door Machon Bait Yechiel, page 120).

De Tora is voor de mens de verbinding met de Almachtige. Rabbi Dessler voegt eraan toe dat, omdat dit portaal tussen de fysieke en geestelijke wereld bestaat, hebben we de mogelijkheid om onszelf te verhogen uit bezoedeling en wonen met de Almachtige. Daarom, wanneer de mens zichzelf verheft door heiligheid, wordt het mogelijk voor God om onder hen te wonen.

Rabbi Hirsch gaat verder en suggereert, dat de manier om een plek te creëren voor God om te verblijven, het stichten van een Joods gezin is. Het is niet genoeg om God te aanbidden wanneer ons dat uitkomt. Integendeel, de ideale relatie draait om een veel meer intieme verbinding tussen de mens en de Almachtige. Door het creëren van een huis, gebaseerd op de Tora, worden onze alledaagse handelingen verhoogd. Maar het vereist verlangen en toewijding, om een huis te scheppen, dat de Almachtige uitnodigt.

Met dit in het achterhoofd, kunnen we begrijpen waarom God de tabernakel niet construeerde. Onze relatie met God is een product van ons harde werk. Alleen door onze arbeid zullen we onze prestaties weten te waarderen. Echter, om onze vreugde in deze relatie te maximaliseren, moeten we ons terdege inspannen.

Wanneer de parasja slechts deze acht verzen lang was, dan konden we hier stoppen. Echter, de rest van de parasja, en de meerderheid van de rest van het boek Exodus, beschrijft de specifieke kenmerken van de Mishkan (heiligdom), dat God de Joden gebood te bouwen. Als dit huis een weerspiegeling is van onze inspanning, wie kan het wat schelen hoe het eruit ziet? Immers, is het niet de inspanning die telt? Onze inspanningen tellen, daarom moeten we leren om onze inspanningen in goede banen te leiden.

Mensen gaan ervan uit dat hun persoonlijke benadering van spiritualiteit net zo goed is als van iemand of iets anders. Maar dit is niet waar. Dit was één van de moeilijkste concepten voor mij om te begrijpen, toen ik meer religieus werd. Want de eerste twee decennia van mijn leven at ik spek, terwijl ik mijzelf als een religieuze jood zag. Ik ging ervan uit dat het bijwonen van de vrijdagavond diensten en het geloof in God genoeg was en dat wat ik ook deed, voor Joodse begrippen niet opwoog, tegen het niet houden van mitzvoth.

Ik had veel redenen om mij niet aan de mitzvoth te houden. Ik wist ook niet erg veel van hen. De mitzvoth die ik kende conflicteerden met wat ik wilde doen, en aangezien ik niet positief stond ten aanzien van de Goddelijke oorsprong van de Tora, dacht ik dat ik de nodige speelruimte had. Geen wonder dat ik het zo moeilijk had om iets te zeggen over de laatste helft van Exodus. Alles was prima totdat de Tora details begint te geven hoe God te dienen.

De Tora verspilt geen woorden, maar toch beschrijft een groot deel van Exodus de specifieke kenmerken van de bouw van het Mishkan. Dit toont aan dat God het wel wat kan schelen hoe wij Hem dienen. De relatie tussen God en de mens is een tweerichtingsverkeer; wat ons betreft dienen wij, voor een betekenisvolle relatie met Hem, te handelen naar Zijn wil.

Stel je voor, een kind dat met de geleende auto van de familie alle uren van de nacht wegblijft. Hij zal zeker worden gestraft - zelfs als hij zou beweren dat dat zijn manier was om te laten zien hoeveel hij van zijn ouders houdt!

Natuurlijk is God verheugd over onze inspanningen, maar als we aandacht besteden aan geestelijke groei, dan moeten we proberen het goed te doen. In het huwelijk streven wij ernaar om zo te geven, dat het voor onze echtgenoot verheugend is. Het geven van wat "wij willen" in plaats van wat onze echtgenoot wil, is eerder egoïstisch dan onbaatzuchtig. Door een gedetailleerde uitlegging hoe de Mishkan te bouwen, laat de Tora zien dat wanneer we God willen dienen, we aandacht moeten besteden aan de details!

Maar waarom vroeg God van ons om geld te geven, uit de goedheid van ons hart, geld dat Hij ons op wonderbaarlijke wijze gaf? God heeft ons geld niet nodig. Hij voorzag ons van bronnen om ons potentieel te maximaliseren door ons zowel te voorzien van de middelen als de mogelijkheden, om onze grootheid te verheffen.

Alles wat we hebben is een geschenk van God en alles wat we hebben, moet worden gebruikt in Zijn dienst! Ons verstand, onze persoonlijkheid, welke sterke en zwakke punten we ook hebben, zijn unieke geschenken om ons potentieel in de wereld te maximaliseren. De enige manier om dat potentieel te maximaliseren is door het naar behoren te gebruiken.

Door contrair te redeneren, kunnen we beginnen te begrijpen hoe stervelingen een huis voor God kunnen construeren. We kunnen onze, door God gegeven talenten, kanaliseren naar heiligheid en rechtstreeks contact houden met de Almachtige. Wij zijn in staat om een droomhuis te bouwen, waaraan zelfs de grootste beroemdheden niet aan toekomen. We kunnen een huis bouwen dat waardig is een heiligdom van God te zijn.

Er is niet langer een fysiek gebouw om de Goddelijke Aanwezigheid te huisvesten. Maar de gereedschappen voor het creëren van dat huis - de Tora - zijn nog steeds bij ons. Elke keer dat we Tora leren, nodigen wij in ons leven, de Goddelijke aanwezigheid uit. Mogen wij het voorrecht hebben van de wederopbouw van de Heilige Tempel, snel en in onze dagen. Amen.

Geschreven door Jacob Rupp en vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: Building a dream Home Teruma

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishkan is de Tabernakel.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.