Parasjat Tetsaweh

Exodus 28: 15, 'En je zult een borstplaat maken'

Bron: Breslev.co.il In het woord voor borstplaat - zie illustratie -, chosjen (chet, sjin en noen) zijn twee tegengestelde verwijzingen te vinden. De eerste verwijzing wordt in de geschriften van de kabbalist Isaac Luria naar voren gebracht. Daar staat geschreven dat de letters van het woord voor borstplaat, chosjen, ook de letters voor het woord voor slang, nachasj, zijn.

Als tweede verwijzing komt er in de geschriften onder de naam van rabbi Efrajim van de Tosafisten voor, dat de getalswaarde van het woord voor borstplaat, chosjen (358), eender is met het woord voor Mesjiach (358).

Het lichaam verwijst naar de slang omdat het lichaam ook wel de huid van de slang genoemd wordt en de ziel verwijst naar de Mesjiach. Tijdens de galoet, ballingschap, is de slang openlijk waarneembaar, omdat de reden van de ballingschap onze overtredingen zijn. Dat betekent dat het lichaam de overmacht over de ziel heeft.

Anderzijds bestaat de Mesjiach in het verborgene. Onze taak is er nu in gelegen om de ziel overmacht over het lichaam te geven. Dat wil zeggen om de 'chosjen' die de getalswaarde van de 'Mesjiach' heeft uit Zijn verborgenheid te halen en te openbaren.

Uit de gesprekken van de Lubawitscher Rebbe

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer