BSD

Geboorte en Wedergeboorte

geboorte

Geboorte en wedergeboorte zijn de thema's van de parasja van deze week. Dit is zowel vanwege de inhoud van de Toralezing als vanwege de tijd van het jaar op de Joodse kalender.

De parasja opent met de wetten met betrekking tot een vrouw die zwanger is en ​​een kind draagt. De plechtigheden rond de grote gebeurtenis, en het idee van de Brit Mila, het verbond van de besnijdenis, die een joodse baby jongen opneemt in zijn speciale band met God, worden toegelicht. De wijzen vertellen ons dat een meisje geacht wordt besneden geboren te zijn. Dus iedere Jood komt in de wereld met een speciale goddelijke band en verantwoordelijkheid.

De vreugde van de geboorte komt tot uiting in het feit dat ten tijde van de Tempel, de gelukkige moeder een offer in de Tempel bracht als dankzegging aan God, zoals beschreven in de parasja.

Het is passend dat deze Tora lezing wordt gelezen in of in de nabijheid van de maand van Nissan, een vreugdevolle maand, onlosmakelijk verbonden met het Pascha en de verlossing uit Egypte. Dit evenement was de werkelijke geboorte van het Joodse volk. De Exodus is door de profeet Ezechiël beschreven vanuit dit perspectief. Hij gebruikt de allegorie van de geboorte om de hele ervaring van de uittocht van het Joodse volk uit Egypte te beschrijven. De omzwerving in de woestijn, hun vertrouwen alleen op God, en vervolgens hun verdere ontwikkeling tot een volwassen volk om God te dienen door middel van de Tora en de geboden 1)

We vinden ook leringen in de Tora die onze latere ervaring van verbanning vergelijken met een toestand van de zwangerschap. Het ongeboren kind is volledig gevormd, maar het kan nog niet functioneren als een normaal mens. Het heeft ogen en oren, maar het kan niet zien of horen. Op dezelfde manier zijn wij, als het Joodse volk, niet in staat om, met onze volledige geestelijke statuur en gevoeligheid, goed te functioneren. Hoewel nog steeds in ballingschap, verrichten we hopelijk de geboden, maar we zijn ons niet echt bewust van hun belang. Om deze reden, houden veel mensen zich nog niet aan alle geboden die ze zouden moeten doen. Als we het volle besef van een volwassen mens hadden, zouden we ons gretig houden aan elk gebod!

Zoals in het geval van een moeder die elk moment een baby verwacht, zo kijken ook wij reikhalzend uit naar de ultieme wedergeboorte en vernieuwing van het Joodse volk en de wereld met de komst van de Messias. De weg daartoe is door middel van de geboden, Tora-studie, en vooral liefde voor de naaste. Hierdoor zullen we zowel de geboorte als de wedergeboorte bereiken, voor het welzijn van de hele mensheid.

Voetnoot

1) Ezechiël 16. De tekst geeft de zonde weer, die tot de ballingschap leidde en uiteindelijk tot de de verlossing.

Bron: Birth and Rebirth door Tali Loewenthal

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.