BSD

De winst van een niet-joodse profeet

Numeri 22:2-25:9

Balak Velen geloven dat het concept van een Messiaanse Verlosser een hedendaagse uitvinding is, of erger nog, een niet-Joodse/Christelijke nieuwigheid.

Deze week zullen we lezen over de profetie van Bilaam de Midianiet die, gefrustreerd in zijn wens om de Joden te vervloeken, eindigt met hen te zegenen. Zijn laatste profetie betreft onze uiteindelijke verlossing.

Ik snap het niet. Hebben we geen Joden, geen rabbijnen, geen talent in eigen huis, dat we een Bilaam nodig hebben om een ​​dergelijk fundamenteel concept te introduceren?

De overleden Rabbi Chaim Gutnick vertelde me eens over een echtpaar dat bij hem kwam voor huwelijks counseling. Naast andere adviezen suggereerde hij dat ze zich zouden verbinden om zich aan een aantal specifiek Joodse praktijken te houden, bijvoorbeeld de Sabbat maaltijden.

Gefrustreerd door zijn reactionaire, ouderwetse standpunt, dumpten zij hem en zochten professionele hulp.

Een paar weken later ging de bel en deed hij de deur open voor hetzelfde echtpaar, dit keer met een fles wijn en een boeket bloemen als zoenoffer.

Hun verklaring voor de verandering in hun houding: Hun goed betaalde, ronduit "moderne" therapeut had hen aanbevolen, dat ze in hun huwelijk moesten zorgen voor wat romantiek en zorg voor elkaar. Zet eenmaal per week de TV en telefoon uit en spreek dan af om samen te zijn voor een rustig diner bij kaarslicht.

Toen ze deze identieke raad van "een professional" hoorden, heroverwogen ze hun vorige houding en waren bereid te accepteren dat er toch wel enige waarde in het Jodendom kan zijn.

Helaas, hebben veel joden goedkeuring van de wereld nodig om een morele standaard en het geloof te accepteren. Als een rabbijn vertelt over het negatieve effect van de televisie en het internet, zeggen mensen dat hij ouderwets is, maar wanneer een docent over waarden en normen hetzelfde zegt, dan nemen mensen het serieuzer.

Als zelfs de Bilaams konden worden overtuigd, dat deze wereld rijp is voor een verandering; dat het leven meer mogelijkheden heeft dan de puinhoop waarin we dagelijks worstelen; is het dan niet tijd dat ook wij plaatsnemen op de wagen van Goedheid & Weldadigheid en, door onszelf te veranderen, een verandering teweeg brengen?

Door Elisha Greenbaum

Bron: Profit from a Non Jewish Prophet

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.