BSD

Er is niet zoiets als een anti-semiet

antisemiet En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei:"Sta op, o God, verstrooi uw tegenstanders, en doe uw vijanden van uw aangezicht vluchten." Numeri 10:35.

De Romeinse keizer Hadrianus was een ongeneeslijke joden-hater. Eens, tijdens een wandeling toen hij zijn onderdanen bezocht, zag hij een joodse man onder de menigte van weldoeners; "Wat, een vervloekte jood beledigt mijn majesteit door mij in het openbaar te groeten? Neem hem mee en kruisig hem!"

Een bericht over de despotische actie van Hadrian doet al snel de ronde, en de volgende keer toen Hadrianus op stap ging, zorgde, een jood die ongelukkig genoeg in de buurt was, ervoor dat hij zich niet onder de menigte bevond, geen woorden van begroeting zou uiten, en gehurkt langs de weg bleef zitten in een houding van totale onderwerping.

"Wat, een vervloekte jood beledigt mijn majesteit door mij in het openbaar te negeren? Kruisig hem!" riep de keizer.

Toen de adviseurs van de keizer zich verwonderden over de flagrante inconsistentie van zijn daden, antwoordde Hadrian: "Jullie hoeven mij niet te leren hoe ik om moet gaan met mijn vijanden."

Maar waren de Joden echt zijn vijanden? Zou een enkel volk zo'n bodemloze haat hebben uitgelokt? Het is belangrijk dat in het hierboven geciteerde vers, Mozes niet tot God roept om ons te verdedigen tegen degenen die vijandig tegen ons zijn, maar "verstrooi uw tegenstanders ... uw vijanden."

De eeuwenoude strijd tussen jood en jood-hater is een verkeerde benaming. Ik herinner me een bezoek aan het nazi-kamp Dachau. Hoe ergerlijk was het bij de crematoria een groot bord te zien ter nagedachtenis "aan degenen die in de strijd tegen het nazisme zijn gestorven." Het monument zou enigszins geschikt kunnen zijn voor de politieke tegenstanders van het regime die daar leden en stierven, maar de oom van mijn opa, neven en duizenden andere martelaren stierven zonder voor iets te vechten. Wat hen betreft, ze waren gelukkig in hun privé-leven dat zij, voordat Hitler en zijn trawanten kwamen, op zoek naar hen, leefden. Om het een "strijd" tussen een onschuldig slachtoffer en een beul te noemen is net zo ongepast, als de inspanning van de hedendaagse samenleving om zichzelf te beschermen tegen zelfmoordterroristen, een "cyclus van geweld"te noemen.

De strijd is niet tussen onze vijanden en onszelf. Eerder is het dat Gods tegenstanders ons aanvallen als pionnen in hun strijd tegen gerechtigheid en godsvrucht. Jodenhaat is zo ingebakken en alomtegenwoordig dat er geen logische of rationele verklaring voor het fenomeen is te vinden, anders dan om het te definiëren als de eeuwige strijd van de goddeloze mens tegen de Goddelijkheid.

Als ze niet tegen ons maar tegen God vechten, is onze enige haalbare reactie om te leven en te handelen als Joden, ongeacht de provocatie. Wanneer blijkt dat hun haat jegens ons gebaseerd is op onze speciale relatie met God, dan wordt het Gods verantwoordelijkheid om zich te verdedigen tegen zijn tegenstanders en vijanden en dat Hij ons komt redden, zodat we onze historische missie - de aanwezigheid van godsvrucht in de wereld - kunnen hervatten.

Elisha Greenbaum

Bron: Theres No Such Thing as an Anti Semite

Aantekeningen

Home Malben

printer