BSD

Wat ik zou zeggen wanneer ik kon spreken...

Rabbi Yitzi Hurwitz - vader van zeven kinderen, echtgenoot van Dina, en spiritueel leider van het Chabad Jewish Center in Temecula, Californië - is immobiel vanwege de ziekte ALS (de ziekte van Lou Gehrig). Hij is niet in staat om te spreken of te typen, en gebruikt zijn ogen om oprechte gedachten over de parasja te schrijven.

speak

Toen ik mijn spraakvermogen begon te verliezen, kwam ik er achter wat de kracht was van het uiten van je mening. Ik moest beslissen wat echt de moeite waard was om te zeggen. Nu ik niet meer in staat ben om te spreken, droom ik ervan wat ik mijn familie zou vertellen als ik dat weer zou kunnen.

Als ik kon praten, zou ik mijn kinderen vertellen hoeveel ik van ze houd en hoe trots ik op hen ben. Hoe gelukkig we zijn om Gods kinderen te zijn.

Ik zou hen vertellen vriendelijk te zijn en om hun talenten en gaven te gebruiken om God te dienen, en anderen te verheffen.

Ik zou hen vertellen om ​​veel te lachen en positief te zijn. Er is niets beters dan het helpen of het gelukkig maken van anderen, zelfs als dat betekent zelf verlies te moeten nemen.

Ik zou mijn dochters vertellen hoe mooi ze eruit zien in hun vakantie outfits.

Ik zou mijn jongens vertellen hun shirts in hun broek te stoppen.

Wat zou ik tegen mijn vrouw zeggen? Nu, dat gaat je niets aan.

Woorden zijn krachtig. Bij correct gebruik, kunnen ze iemand bemoedigen. Wanneer misbruikt, kunnen ze vernietigen.

Onze kinderen en echtgenoten hunkeren naar onze erkenning en liefde. Vooral tijdens de feestdagen, wanneer we zoveel tijd samen doorbrengen. Er is dan zoveel te doen - mitzvah, gebeden, koken, schoonmaken, ze kunnen over het hoofd worden gezien.

Zij waarderen onze woorden en herinneren die.

Onze daden zijn belangrijker. Maak een liefdevolle sfeer; richt je aandacht op hen. Luister naar wat ze met je delen. Ze willen dat je ze leert kennen en trots op hen bent.

Wanneer u een liefdevolle sfeer in huis hebt geschapen, zullen zij ook bereid zijn om naar je te luisteren.

In de Tora portie Vajelech, hebben we de mitzvah van Hakhel. "Verzamel het volk: de mannen, de vrouwen en de kinderen... opdat zij horen, en opdat zij leren en Hashem, hun God vrezen, en ze zullen gehoorzamen al de woorden van deze Tora te doen."

De mitzvah van Hakhel vindt plaats tijdens het Sukkot feest na een Smittah (sabbat) jaar. Heel het Joodse volk komt dan bijelkaar. De koning staat op een podium die voor deze gelegenheid is gebouwd, en leest delen uit het boek Deuteronomium, met inbegrip van de Shema, en dat iedereen moet kunnen horen.

Terwijl de meeste mitzvah worden vermeld zonder dat een reden wordt opgegeven, vertelt de Tora hier aan ons wat de reden is: "Opdat zij horen, en opdat zij leren en Hashem, hun God vrezen, en ze zullen gehoorzamen al de woorden van de Tora te doen."

De mitzvah van Hakhel vond plaats in de tempel en stond onder leiding van de koning, die we vandaag geen van beide hebben. Beschouwen wij nu deze mitzvah als niet na te komen?

Hakhel is uniek onder de tempel-gerelateerde mitzvoth waarvan ten minste delen ook nu kunnen worden waargenomen. De redenen hiervoor zijn dat deze mitzvah deel uitmaakt van de mitzvah. Het is waar, we hebben geen koning en geen tempel, maar de redenen, "opdat zij horen, opdat zij leren en vrezen Hashem, hun God en om te gehoorzamen aan de woorden van de Tora," kunnen nog steeds worden uitgevoerd.

Hoe viert men de Hakhel vandaag? Verzamel elke keer in dit jaar, je familie, je vrienden of je gemeenschap. Het doel is om hun gevoelens ten opzichte van God en de Tora te versterken.

De voorwaarde is dat je bent "verzameld", wat betekent dat jullie allemaal in een staat van saamhorigheid in liefde bijeen zijn. Samenhorigheid zet de toon en opent het hart om woorden van betekenis en versterking te horen "opdat zij horen...."

Overweeg een Hakhel samenzijn met je familie en vrienden. Creëer een sfeer van saamhorigheid - spreek tot hun harten met liefde en vriendelijkheid. En maak dat je echtgenoot en je kinderen zich belangrijk voelen tijdens de feestdagen en elke dag van het jaar.

Door Yitzi Hurwitz

Bron: What I Would Say If I Could Speak

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.