BSDGelimiteerde bagage - Tetsaweh

Bron: Breslev.co.il Vliegen vandaag is niet meer te vergelijken met een paar jaar geleden. Het lijkt erop dat elke dag nieuwe veiligheidsmaatregelen worden geïntroduceerd. Eerst moest je je schoenen uit doen wanneer je door de beveiliging moest, en toen je riem. Laptops moeten uit hun tassen worden gehaald en er is absoluut geen vegetatie van welke aard dan ook toegestaan om die mee te nemen.

Dan zijn er de belastingen die je moet betalen. Dan is er de brandstoftoeslag enzovoort. En er zijn ook andere veranderingen. Een van de meest vervelende is: de regelgeving rondom de bagage.

Stel je voor...dat je voor je handbagage, die je in het vliegtuig meeneemt, moet betalen; gewoon ongelooflijk.

Niet zo lang geleden mocht je op elke vlucht twee tassen meenemen, elk met een bepaald gewicht. Nu heb je geluk wanneer je slechts met één stuk handbagage komt, die je niet hoeft te betalen. Wanneer je koffers zwaarder zijn dan 20 kilo dan moet je ook bij betalen.

Misschien is er iets te leren van de strenge regelgeving rond de beperkingen van bagage en gewicht.

In het leven dragen we allemaal een koffer mee, waarin we verschillende delen van ons leven hebben ingepakt. Eén voor één plaatsen we in onze bagage: de jeugdherinneringen, de positieve ervaringen, de negatieve ontmoetingen, de gelukkige gebeurtenissen, de stressvolle momenten, de vreugdevolle vieringen, de moeilijke uitdagingen, en nog veel meer.

Op onze tocht nemen we deze koffer met ons mee, en hoe meer we erin stoppen, hoe zwaarder hij wordt. Op bepaalde momenten kan hij zo zwaar worden, dat we hem gewoon niet meer kunnen dragen. Dit geeft de ware betekenis aan van het gezegde "het koesteren van wrok". Hoe meer je draagt, hoe meer je vast loopt en hoe zwaarder ze worden. Net als op de luchthaven is er een limiet aan hoeveel we met ons mee kunnen dragen. We moeten dan de reden herzien waarom we reizen, en onze eindbestemming overwegen, door onze spullen te sorteren en te bepalen welke items we echt met ons mee willen nemen, en welke we niet meer nodig hebben en weg kunnen doen.

Alles in ons leven heeft zijn doel, zijn tijd en zijn plaats. Zelfs moeilijke periodes zijn een kans voor ons om onszelf te vormen en ons karakter te ontwikkelen. Hoe zit het nu met de bittere momenten? Wanneer we een reden hebben om gekwetst te zijn of boos te zijn op een ander? We denken bij onszelf, zo kunnen ze mij niet behandelen! Welk recht hebben ze daartoe? We kunnen zelfs besluiten om niet meer met die persoon om te gaan!

Zelfs moeilijke periodes zijn een kans voor ons om onszelf te vormen en ons karakter te ontwikkelen.

Maar waar laten we dit in onze koffer? Wordt de koffer zwaarder of lichter?

In de wekelijkse portie Tetzaveh, wordt de naam van Mozes niet één keer genoemd. Waarom is dat? Nadat het volk Israël ten onrechte het gouden kalf had gemaakt, zei Hashem, dat Hij het hele volk zou vernietigen. Echter, Mozes stond voor Hashem en zette zijn eigen leven op het spel om het Joodse volk te redden, zeggende, dat wanneer Hashem het volk niet zou vergeven, Hij, hem (Mozes) uit zijn boek (de Tora) zou moeten wissen. Alles wat een rechtvaardige zegt, weerklinkt in de hemelen en moet op een of andere manier uitkomen. Daarom, hoewel Hashem Israël inderdaad vergaf, had Hij geen andere keuze dan de naam van Mozes uit de Tora te verwijderen, en Hij deed dat in de portie van deze week.

Waarom zou Hashem het Joodse volk vergeven? Als Hashem dat wilde, had Hij uit Mozes een nieuw volk doen komen, die veruit superieur zou zijn aan de Joden. In feite, als Hashem dat wilde dan kon Hij een soort mensen scheppen, die nooit fouten zouden maken en in elk opzicht perfect waren.

Dit is echter niet het doel van de schepping en niet wat Hashem bedoelde. Hashem wil, dat het Joodse volk een vrije wil heeft, die ze kunnen gebruiken om in deze wereld een ​​verblijfplaats van heiligheid te maken. Maar, met vrije keuze komt ook de mogelijkheid om fouten te maken. In feite, is het ons vermogen om fouten te maken en die te herstellen dat ons perfect maakt voor het werk dat Hashem ons heeft gegeven!

Dus vond Hashem het in Zichzelf om het Joodse volk te vergeven. En dit kan een heel diepe les voor ons zijn. Als iemand iets doet wat ons stoort, in plaats van deze ervaring vast te houden en in onze koffer te doen, leg het opzij en laat het achter. Het meest krachtige gereedschap dat we hebben is het vermogen om te vergeven, niet alleen anderen, maar ook onszelf.

Bron: Baggage Restrictions door Nuta Yisrael Shurack en vertaald uit het Engels door Jadied.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.