De maand chesjwan

BSD

Chesjwan is de achtste maand van het joodse jaar geteld vanaf de maand nisan. Deze maand kent geen feestdagen. De feestdagen waren immers volop in de vorige maand tisjre aanwezig.

De herfst breekt aan en de nachten worden langer. Deze langere avonden en nachten zijn bij uitstek geschikt voor Torastudie.

De zondvloed begon in de maand chesjwan en daarmee staat deze maand in het teken van water ofwel de regen. In Genesis 7:11 staat dat de zondvloed in de tweede maand begon. In de Talmoed is hier een discussie over. Zo zegt een talmoed geleerde dat dit de maand chesjwan betreft en een andere talmoed geleerde zegt dat dit de maand ijar is. Algemeen gesteld wordt in de joodse traditie de maand chesjwan aangenomen.

7 chesjwan

De laatste pelgrims van het loofhuttenfeest zijn nu inmiddels onder goede weers-omstandigheden weer veilig thuis aangekomen. Daarom kan op de zevende chesjwan de vraag om regen in de dagelijkse gebeden daadwerkelijk van kracht worden.

De akkers zijn gezaaid en nu is het wachten op de regen. De regen hier in het land Israel is niet alleen afhankelijk van de vraag om regen in de dagelijkse gebeden, het hangt met name af van onze daden. Wanneer wij het pad van de Tora bewandelen dan zal er ons niets ontbreken. Komt de regen echter niet, dan zullen wij opnieuw zelfonderzoek moeten doen en corrigeren wat nodig is. De eerste regen die hier in het land Israel valt, is altijd weer een bijzondere gewaarwording. Vooral na een lange, warme en droge zomer is de regen zeer welkom om al het stof van de huizen en straten te spoelen. De eerste regen heeft trouwens ook een naam: hajoreh en dat betekent hij die schiet. Dat dit jaar een jaar van regen en zegen mag zijn.

11 chesjwan

Graf van Rachel De elfde chesjwan is de dag waarop de aartsmoeder Rachel gestorven is. Zij is bij de geboorte van haar tweede zoon Benjamin overleden. Dit verhaal is na te lezen in Genesis 35:16-20.

Jakob heeft zijn geliefde vrouw onderweg begraven. Hij heeft haar niet naar Hebron gedragen om haar daar in het graf van Machpela te begraven. In het graf van Machpela zijn Adam en Eva begraven als wel Abraham en Sara, en later ook IzaƤk en Rebecca en Jakob zelf met zijn vrouw Lea. Jakob heeft Rachel ter plekke in Efrata, dit is Bethlehem, begraven, de plaats waar later in de geschiedenis de ballingen zouden langskomen en troost vonden bij de aartsmoeder Rachel. Dit is geschreven in het boek Jeremia 31: 15-17.

Jeremia 31: 15-17
15 Zo zegt Hashem: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer.
16 Zo zegt Hashem: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt Hashem. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen,
17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt Hashem, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.


Geschreven door Jael.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.