BSD

Het Wekenfeest

wekenfeest Het Wekenfeest, het feest van de gave van de Tora, valt in de derde maand, de maand Sivan. Wat is de relatie tussen de Tora en het getal drie?

De Wijzen zt'l hebben gezegd dat 'de Tora drievoudig is (Tora, Profeten en Geschriften) en aan een drievoudig volk behoort (Priesters, Levieten en Israël) en in de derde maand Sivan gegeven is.'

Elke maand heeft zijn eigen speciale manier van 'werkuitvoering'.

De eerste maand is de maand nisan. In deze maand verliet het volk Israël het land Egypte en verwierven zij het recht om openbaringen van HaSjem te zien. In de maand nisan werd het volk Israël van Bovenaf geleid. Het werk was niet van het volk afhankelijk. Het volk verkreeg de mogelijkheid om grote wonderen van HaSjem te zien en waar te nemen. HaSjem heeft hen uit het land Egypte geleid.

In de tweede maand, de maand ijar rust er juist veel werk op de mens. In deze maand tellen wij de omertelling en bereiden wij ons op de gave van de Tora voor. In de periode van de omertelling werken wij aan correctie en verbetering van onze karaktertrekken en komen wij dagelijks stap voor stap dichterbij HaSjem. De stijging en vooruitgang is afhankelijk van het werk dat de mens hier beneden op aarde doet.

De twee eerste maanden, nisan en ijar vertegenwoordigen twee tegengestelde wegen van 'werkuitvoering'. In de maand nisan komt dit van Boven: HaSjem leidt en bestuurt de mens. In de maand ijar komt dit van beneden, van de mens zelf en is zijn vooruitgang afhankelijk van zijn persoonlijke inspanning en arbeid.

De verbinding tussen deze twee maanden komt in de derde maand, de maand sivan, met de gave van de Tora tot stand. De Tora verenigt HaSjem (hemel) die de Tora geeft met het volk Israël (aarde) dat de Tora ontvangt.

Een jood die Tora leert verenigt zijn verstand met de wijsheid van HaSjem en brengt hiermee als derde de werkelijke band van Israël met HaSjem teweeg.

Dat is de relatie tussen de gave van de Tora met de derde maand.

Uit: 'Ma'ajan Chaj, Wekenfeest gesprek 1, Gesprekken van de Lubawitscher Rabbi.

Jael

Hooglied 4:11 'Honing en melk zijn onder je tong'
Psalm 19:11 'En zijn zoeter dan honing en de druipende druppels van de honingraten'

De Tora wordt met honing vergeleken en op het Wekenfeest bestaat de traditie om melkproducten en honing te nuttigen.

Op het Wekenfeest wordt de feestrol van Ruth gelezen. Ruth is de overgrootmoeder van koning David. Het Wekenfeest is de jaardag van koning David. Koning David heeft het boek van de Psalmen geschreven. Het is een goede gewoonte om op het Wekenfeest het boek van de Psalmen te lezen. Lees je ook mee?

Het Wekenfeest is ook de jaardag van de De Baal Sjem Tov, de vader van het chassidisme.

In de 'Jom Jom van 19 Ijar' wordt het chassidisme als volgt omschreven:

'Chassidisme is Goddelijk begrip, het begrip dat de mens laat inzien hoe klein hij is en tot welk een grootte hij zichzelf kan opheffen.'

Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.