BSD

De maand Tammoez

De vastendag van de 17e Tammoez luidt de periode van de 'drie weken' in. Deze drie weken worden met de vastendag van de 9e Av afgesloten.

De drie weken zijn een periode van rouw over de verwoesting van de eerste en de tweede Tempel.

Na de verwoesting van de eerste Tempel liet HaSjem de vorm van de Tempel aan de profeet Ezechiël zien. HaSjem gebood Ezechiël om de vorm van de Tempel aan het volk Israël mee te delen.

Ezechiël zei tegen HaSjem: 'Heer van de wereld, wij bevinden ons nu in het land van onze vijanden en U zegt dat ik naar het volk Israël moet gaan en hen over de vorm van de Tempel vertellen? Kan het volk Israël de Tempel bouwen? Wacht totdat zij vanuit de ballingschap naar het land Israël optrekken, dan zal ik gaan en het hen vertellen.'

HaSjem zei tegen Ezechiël:'Omdat Mijn kinderen nu in ballingschap zijn moet de bouw van Mijn Tempel blijven liggen?! Het leren over de Tempel in de Tora geldt als het bouwen van de Tempel! Ga en zeg tegen hen dat zij zich bezig moeten houden met het leren over de vorm van de Tempel in de Tora. Als loon voor hun bezig zijn met het leren over de vorm van de Tempel geldt dat hun leren met het bouwen van de Tempel gelijk staat.

De bouw van de Tempel ligt niet stil tijdens de verstrooiing. Wanneer joden zich bezig houden met de de Tora van de Tempel en de bijbehorende wetten leren, die in de Misjna en in de Rambam (Maimonides) staan, dan geldt dat zij zich met de bouw van de Tempel hebben bezig gehouden. Zo staat de bouw van de Tempel niet stil.

'En zij zullen een heiligdom voor Mij maken en Ik zal in hun midden wonen'. Exodus 25:8.

Het gebod om de Tempel (in de woestijn de Tabernakel) te bouwen is een eeuwig gebod. Het is een gebod dat bij alle tijden past. In de verstrooiing kan dit gebod uitgevoerd worden door het leren van de wetten die betrekking hebben op de Tempel en haar vorm.

Het leren is niet alleen een herinnering aan de Tempel, maar een uitvoering van het gebod van de bouw van de Tempel in de verstrooiing.

Tijdens de 'drie weken' moeten wij temeer ons best doen om ons met de bouw van de Tempel bezig te houden door het leren van van de Tora van de Tempel:

  1. In de parasja Teroemah (Exodus 25:1- 27:19) en Tetsaweh (Exodus 27:20- 30:10)
  2. In de profeten met het boek Ezechiël (hoofdstuk 40 vv) waarin over de derde Tempel wordt gesproken.
  3. In het tractaat Middot, waarin over de vorm van de Tempel wordt gesproken.
  4. In de Rambam (Maimonides) de wetten over de Tempel.
Dat wij door het leren hiervan de bouw van de Tempel spoedig in onze dagen mogen zien.

Wie zal de derde Tempel bouwen en hoe zal het gebouwd worden? In de 'Hilchot Melachim' schrijft de Rambam dat de Tempel door mensenhanden gebouwd zal worden: door de Messias.

In de Midrasj staat geschreven dat de Tempel door HaSjem gebouwd zal worden en dat de Tempel vanuit de hemel zal neerdalen zoals gezegd is Exodus 15:17 'Het heiligdom, HaSjem die Uw handen gevestigd hebben'.

Hoe zal de Tempel werkelijk gebouwd worden?

Een deel zal door mensenhanden gebouwd worden en een deel zal in de hemel gebouwd worden!

De delen van de Tempel die in het traktaat Middot gedetailleerd, helder en begrijpelijk voorkomen zullen door mensenhanden gebouwd worden. De delen van de Tempel die in het boek Ezechiël voorkomen en die verborgen en onverklaard zijn zullen in de Hemel door HaSjem gebouwd worden.

De derde Tempel zal ook door HaSjem gebouwd worden. Dat betekent dat het nooit meer verwoest zal worden en het voor eeuwig zal blijven bestaan!

Gebaseerd op Gesprek 2 over de 'drie weken' in Ma'ajan Chaj, uit de gesprekken van de Lubawitscher Rabbi.

Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.