BSD

De Joodse Maand Ijar

Lag baOmer, de 33e omer

Lag ba Omer Tussen de eerste dag van het feest van Pesach en het Wekenfeest zijn vijftig dagen. Tijdens deze dagen wordt dagelijks de omertelling geteld. De dagen van de omertelling en met name de dag van de 33e omer zijn aan Rabbi Akiba en zijn leerlingen verbonden. Wat was er met Rabbi Akiba gebeurd?

In de Talmoed staat geschreven dat toen Rabbi Akiba Tora ging leren, hij er niet zeker van was of hij daarin zou slagen. Het leven van Rabbi Akiba was namelijk een hard en moeilijk leven omdat hij straatarm was.

Echter, Rabbi Akiba had van druppels water en van de steen geleerd. Steen is weliswaar een harde en sterke materie en de waterdruppels zijn klein en zacht, maar in de loop van de tijd hadden de onophoudelijke neervallende zachte waterdruppels, de harde en sterke steen uitgehold.

Rabbi Akiba was bij lange na nog geen Torageleerde, maar hij had begrepen, dat wanneer hij stug zou volhouden in zijn Torastudie, uur na uur, dag na dag, dat hij een zegen in zijn studie zou zien en in de studie zou slagen. Rabbi Akiba overkwam alle obstakels die hij in zijn Torastudie tegenkwam, volhardde en zag uiteindelijk groot succes in zijn studie.

Rabbi Akiba is het voorbeeld voor elke leerling. Soms schijnt het een leerling toe dat het hem niet zal lukken, soms heeft een leerling geen zin omdat hij er niet zeker van is of hij wel zal slagen en daarom het nut van het leren niet inziet. Zo'n leerling moet van de dagen van de omertelling: van Rabbi Akiba leren. Zoals Rabbi Akiba in de Torastudie slaagde, zo kan elke leerling, die echt wil leren, stug volhouden en zeer zeker slagen!

Voor de 33e omer had Rabbi Akiba vele leerlingen, 24.000 in getal. Deze leerlingen zijn door een plaag om het leven gekomen omdat zij elkaar niet op de juiste manier respecteerden. Elke leerling had zijn eigen methode in het dienen van HaSjem. Elke leerling begreep de Tora die Rabbi Akiba leerde op een andere wijze en elke leerling diende HaSjem op zijn eigen wijze. Elke leerling was ervan overtuigd dat alleen zijn eigen methode de enige juiste manier was om HaSjem te dienen. De andere leerlingen, die anders dan hijzelf dachten, vergisten zich en dienden HaSjem niet op volkomen wijze. Dat leidde er toe dat geen enkele leerling zijn medeleerlingen voldoende respecteerde, omdat de weg van de anderen in zijn ogen defect was.

Van deze 24.000 leerlingen van Rabbi Akiba is geen enkele herinnering over gebleven en tevens zijn hun namen ons onbekend. Op de 33e omer hield de plaag op. Na Lag baOmer ging Rabbi Akiba door met de leerlingen, weliswaar weinig in getal, die de plaag niet getroffen had. Zij hadden groot succes in hun Torastudie en zij verlichten ons de weg in de Tora tot op de dag van vandaag: Rabbi Sjimon bar Jochai, Rabbi Meïr, Rabbi Jehuda, Rabbi Jossi en Rabbi Elazar ben Sjamu'a.

Wat is het verschil tussen de twee soorten leerlingen van Rabbi Akiba? Leefden zij niet allemaal in de zelfde periode, en leerden zij niet van dezelfde rabbi, Rabbi Akiba? Waarom zijn de eerste leerlingen verloren gegaan en bestaat de Tora van de laatste leerlingen tot op de dag van vandaag?

Na de 33e omer deden de leerlingen, in tegenstelling tot de eerste leerlingen, hun uiterste best om juist vanuit de liefde voor Israël te leren en om met elkaar in vrede te leven en elkaar te respecteren.

Dat is een instructie voor elke leerling: wanneer een leerling vanuit liefde voor Israël Tora leert, juist dan zal hij groot succes in zijn studie zien.

Uit de gesprekken van de Lubawitscher Rabbi over Lag baOmer

Jael

N.B. De 24.000 leerlingen van Rabbi Akiba die tijdens de plaag zijn omgekomen waren dezelfde 24.000 die de Baal Peor aanhingen en ook door een plaag waren omgekomen. Numeri 25:9.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.