De Basis van ons Vertrouwen

Het doet me pijn om te zien dat mensen zichzelf kwellen. Sukkot moet een tijd zijn van de grootste vreugde, vooral binnen de intimiteit van het gezin. Toch hebben mensen ongelukkige gezichten, omdat ze nog steeds bezorgd zijn over Jom Kippoer.

Ik weet dat als ik hen vertel dat er niets aan de hand is, ze niet zullen luisteren. Dus speel ik hun spel mee. Stel dat er nog steeds strenge oordelen boven hun hoofd hangen, die op een of andere manier niet verzoend werden op Jom Kippoer (en dat is alleen maar "veronderstellender wijs"). Dan is dat nog steeds geen probleem, want we gaan bewijzen:

Dankbaarheid en vertrouwen samengevoegd, groeien uit tot een magisch spiritueel elixer dat alle strenge oordelen verzacht. De Gemara (traktaat Berachot, 10a) toont ons in het volgende verhaal een prachtige illustratie van dit principe: Koning Hizkia was erg ziek. Jesaja de profeet bezocht hem en vertelde hem dat zijn dagen geteld waren. Koning Hizkia antwoordde: "Stop met je profetie en vertrek! Ik heb van mijn grootvaders geleerd dat zelfs als een scherp zwaard op je keel is geplaatst, je niet de hoop moet verliezen in de genade van Hashem!"

Wat betekent dit, een "scherp zwaard is geplaatst op je keel"? Stel je het ergste vonnis voor, ondertekend en verzegeld op Jom Kippoer; dankbaarheid, vertrouwen en emuna kunnen ook dit vernietigen. Er is altijd hoop en geen ruimte voor wanhoop - ooit.

We leren van Koning Hizkia om te vertrouwen. Iedereen - ongeacht hoe laag hij is gevallen - kan wanneer hij wil, onder alle omstandigheden een volledige ommekeer maken en terugkeren naar Hashem. Dingen mogen hopeloos lijken, maar Hashem heeft oneindige oplossingen en manieren om iemand te verlossen. Wanhoop en depressiviteit zijn contraproductief. Vertrouwen, emuna, en dankbaarheid doet wonderen.

Vaak injecteert de kwade neiging zijn giftige propaganda in het hart en de hersenen van iemand. Dat is de reden waarom de kwade neiging je zal vertellen, "He, kijk wat je gedaan hebt! Kijk eens hoe vreselijk je zonde is! Je zult nooit worden vergeven... "

De kwade neiging is een leugenaar. Iedereen die oprecht verlangt in het leven een nieuwe start te maken kan dat op elk moment doen. Het is zo eenvoudig - Hashem houdt van elk mens; Hij zal de deur voor iedereen, die echt naar Hem zoekt, openen. We kunnen altijd vertrouwen op de genade van Hashem - dit is de basis van ons vertrouwen. Wij geloven dat Hashem een liefhebbende Vader is en we danken Hem voor al Zijn zegeningen. Binnenkort zal alle verhulling verdwijnen...

Met dit alles in ons achterhoofd, kunnen we nu begrijpen wat Rebbe Nachman van Breslev altijd benadrukt - er is helemaal geen wanhoop in de wereld. Er is geen reden tot wanhoop, want emuna, vertrouwen en dankbaarheid zorgen voor een heldere lichtstraal die iemand begeleidt uit de diepste en donkerste tunnels in het leven.

Rebbe Nachman beantwoordt ook de claim van de kwade neiging dat iemands zonde onvergeeflijk is. Rebbe Nachman zegt: "Als je gelooft dat je iets kan verpesten, geloof dan ook dat je iets kan herstellen!" Nogmaals,het onderwijs van Rebbe Nachman is verankerd in lessen van de Gemara over de kracht van teshuva (Yoma, 86a, b).

Hashem geeft ons een onbetaalbaar geschenk persoonlijk gebed genaamd. Iedereen die een uur per dag besteedt aan dankbaarheid, zelf-onderzoek, en teshuva bereikt een verheven niveau van emuna en vertrouwen. Hashem geeft ons de prachtige kans onszelf te oordelen, wanneer we dat doen, staat Hashem niet toe dat de Hemelse rechtbank ons oordeelt. Onze wijzen verklaren dat er geen dubbele strafbaarheid in de Goddelijke rechtspraak bestaat - de Gemara zegt dat als er een oordeel in de materiële wereld is, dan is er geen noodzaak voor het oordeel in de geestelijke wereld.

Laten we nog eens kijken naar het verhaal van Jesaja de profeet en koning Hizkia. Er was geen heiliger man die op aarde wandelde dan de profeet Jesaja. Jesaja kreeg de meest verheven profetieën. Hij sprak met Goddelijke inspiratie en een geest van heiligheid. Maar Koning Hizkia vertrouwde zozeer op de genade van Hashem dat hij tegen Jesaja zei: "Neem uw profetieën en vertrek!"

Weet je wat dat betekent? Stel dat de zwarte wolken zich samenpakken, dat het weerlicht en een stem uit de Hemel verklaart dat alles verloren is - dan hoeven we dat niet te geloven! Ons geloof in de genade van God en Zijn goedertierenheid hebben boven alles voorrang zolang onze emuna ons vertrouwen in Hashem sterk en vastberaden is. Het maakt niet uit wat profeten zeggen of hoe hard het onweert we kunnen altijd vertrouwen op emuna. Niets is meer bevorderlijk voor innerlijke rust dan vertrouwen in Hashem en van Zijn genade afhankelijk te zijn. Nu, ga genieten van je Sukkot vakantie!

Geschreven door Rabbi Shalom Arush. Vertaald door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Basis of our Trust

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Gemara is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag.

Sukkot is het Loofhuttenfeest is een bijzonder oogstfeest dat 7 dagen duurt, de afsluiting van alle Bijbelse feesten. De eerste dag geldt als een Shabbat. Lev.23:33-35.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.