Een nieuw paar schoenen

Bron: Breslev.co.il Een Joodse echtpaar wandelde in Manhattan, genietend van de verscheidenheid aan landschappen, parken en theaters, eindeloos winkelen en een grote verzameling mensen van over de hele wereld. Bedekt met sneeuw, had de stad een vakantiesfeer, met verlokkende koopjes en prachtige aanbiedingen. Op weg naar het Rockefeller Center, vlakbij de beroemde ijsbaan, zagen ze - tot hun grote verbazing - een op blote voeten, rillende bedelaar met zijn benige uitgestrekte hand hopend op een muntstuk. Daar zat hij, in vriezend weer, zonder schoenen! "Dus dit is nu Amerika," dacht het echtpaar, "wat zo veel mensen zeggen, een onverschillige harde plek waar de mens ​​zich als een wolf gedraagt jegens zijn medemens."

De vrouw zei tegen haar man: "Het kan me niet schelen wie die bedelaar is, wat hij doet en of hij mij ooit zal bedanken. Ik ga voor hem een paar schoenen kopen!" Juist op dat moment komt er een politieman op de bedelaar af. Het hart van de vrouw klopte in haar keel. Wat heeft de bedelaar verkeerd gedaan? Wat wil de politieagent van hem? Ze vreesden dat hij de bedelaar iets zou doen.

Op dat moment hoorde ze de politieagent ​​de bedelaar vragen, "Welke maat schoenen draag je?"

De geschrokken bedelaar mompelde, "Maat 11".

De agent liep naar de patrouillewagen, opende de kofferbak en haalde er een paar sokken en maat 11 sportschoenen uit. Hij keerde terug naar de bedelaar en zei: "Alstublieft, meneer; ik denk dat deze je goed zullen passen."

De bedelaar trok snel de sokken en de schoenen aan. Hij stond op en begon van vreugde te dansen, lacht met zijn half - tandeloze glimlach tegen iedereen die voorbij liep. "Dank u, agent! Moge de goede God u zegenen," zei hij met een grote grijns tegen de politieman.

De agent glimlachte terug en zei: "De goede God heeft me al gezegend. Het is nu mijn beurt om Hem te laten zien hoe ik waardeer wat Hij voor me doet."

************************

Het bovenstaande verhaal herinnert er ons aan wat we al weten - de wereld is opgebouwd uit goedertierenheid. Het is geen toeval dat er niets gelijk is aan het uiten van onze dankbaarheid aan Hashem. De agent kende de beste manier om zijn waardering en dankbaarheid voor al zijn zegeningen in het leven uit te drukken. We moeten van zijn voorbeeld leren.

Nu het Pesachfeest nadert, is dit een prachtige kans om met ons mee te doen in ons jaarlijkse Kimcha d' Piskha project 1. De grote uitgaven voor Pesach scheppen voor veel gezinnen grote moeilijkheden. Zij slagen er niet in om al hun Pesach inkopen te doen en genieten daardoor veel minder van het Pesachfeest. Ze kunnen zich nauwelijks veroorloven om wijn en matza op hun Pesach tafel te zetten, hoe zouden ze dan in staat zijn om nieuwe schoenen voor de kinderen te kopen? Dat zijn de gezinnen die niet weten of ze voldoende eten zullen hebben op hun komende Pesach tafel.

Als hoofd van de Yeshiva Chut Shel Chesed, meen ik dat Chesed - goedertierenheid - een van de belangrijkste mitzvoth is die er zijn, ik weet zeker, dat u het met mij eens bent. Daarom heb ik het woord chesed opgenomen in de naam van onze yeshiva, om te benadrukken dat het helpen van onze medemens een hoogste prioriteit is. De Tora zegt: "Heb uw naaste lief als uzelf." "Kimcha d' Piskha" betekent de minder bedeelden van onze Joodse broeders te helpen om een vrolijk Pesachfeest te hebben, door hen in staat te stellen om het hoognodige aan te schaffen.

Mijn vrouw en ik doen ons uiterste best om de behoeftige gezinnen die zich schamen om hulp te vragen op te sporen en hen de benodigde levensmiddelen te geven alsmede financiële steun. Ik ben bevoorrecht en vereerd om u deelgenoot te kunnen maken in deze mitzva.

Uw donatie 2 aan het "Kimcha d' Piskha" fonds zal behoeftige gezinnen in Israël voorzien in al hun behoeften voor het Pesachfeest, zoals vlees en gevogelte, wijn, matzot, textiel, kleren, groenten en fruit.

Mogen wij allen een echt vrolijk Pesachfeest hebben.

Geschreven door Rabbi Shalom Arush vertaald uit het Hebreeuws door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: A New Pair of Shoes

Noten van de vertaler.

1 Kimcha D'pischa refereert aan een eeuwen oud gebruik om geld te geven voor de armen zodat zij zich al hun behoeften voor het Pesachfeest kunnen veroorloven.
2 Hebt u een creditcard en wilt u meedoen klik dan op de bron van dit artikel. In het oorspronkelijke artikel treft u dan een link aan om te doneren.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Matzot Een matze, meervoud matzot, is een plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote cracker. Met Pesach viert men in het Jodendom de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Tora moesten de Joden vlak voor hun vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder daar zuurdesem aan toe te voegen (Exodus 12:8). Voordat Pesach begint wordt het gehele huis gereinigd, zodat er geen resten van gerezen brood (chametz of chometz) meer aanwezig .

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yeshiva is een Talmoedschool waar in hoofdzaak Talmoed en Tora wordt bestudeerd.