Purim Codes in de Esther Rol

Bron: Breslev.co.il De letters van het Hebreeuwse alfabet hebben allemaal een getalwaarde: alef = 1 (a), beth = 2 (b), gimmel = 3 (c) enzovoort. Hierdoor hebben Hebreeuwse woorden en zinnen een bepaalde getalswaarde en als gevolg daarvan vaak met een diepe betekenis.

Zo is er een beroemde code in het boek Esther. Aan het eind van de geschiedenis staat koning Ahasveros toe dat de Joden zich, op de 13e dag van de maand Adar, op hun vijanden mogen wreken. In de hoofdstad Susan doden zij 500 mannen en hangen de tien zonen van Haman op aan een galg. Koningin Esther benadert daarna de koning met een aanvullend verzoek: "sta de Joden toe ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt en laat men de tien zonen van Haman aan de galg ophangen"(Esther 9:13). Het is vreemd dat zij verzoekt om de ophanging van de reeds dode zonen van Haman. Des al niet te min geeft de koning zijn toestemming.

Het Hebreeuwse woord voor morgen (machar) verwijst zo nu en dan naar de verre toekomst. Verder zeggen de wijzen dat wanneer in het boek Esther het woord koning wordt gebruikt dat dit ook verwijst naar de Koning der koningen. Zo kan het verzoek van Esther verstaan worden als een vraag aan God om de tien zonen van Haman op enig moment in de verre toekomst nogmaals op te hangen. In de verzen 7-9 van hoofdstuk 9 van het boek Esther staat een lijst met de namen van de opgehangen zonen van Haman. In het Hebreeuws treffen wij daar letters aan die ongebruikelijk klein zijn vergeleken met de andere letters. (Zie hierboven. Het zijn de letters met een * boven de letter. Er is echter één letter die groter is dan normaal. Het woord rechts in de één na laatste zin begint met een abnormaal grote letter.)

In overeenstemming met de meest geaccepteerde traditie is er een grote letter "wav" die er zo uit ziet: ו maar dan groter en heeft een getalwaarde van 6, de kleine letters waar het omgaat zijn de "tav" met een getalwaarde van 400 en de "shin" met een getalwaarde van 300 en de "zajin" ז met de waarde van 7. Deze zajin staat links van de grote wav. Het volgende wordt nu verondersteld: De grote letter wav met de waarde 6 refereert aan het zesde millennium van de Hebreeuwse kalender; tel de waarden van de kleine letters bij elkaar op dan geeft dit 707 en zo kom je samen (5000+707) tot het jaar 5707 van de Hebreeuwse kalender. Dit is het jaar 1946/1947 in onze kalender. De gedachte is dat God toestemming gaf de tien zonen van Haman opnieuw op te hangen in het jaar 1946/1947 (Het joodse jaar begint doorgaans in de maand september van onze kalender).

Op 16 oktober 1946 (21 Tishrei 5707) werden tien overtuigde Nazis en oorlogsmisdadigers opgehangen in Nuremberg. (Een elfde, Herman Goering, een travestiet, pleegde zelfmoord in zijn cel. De traditie zegt dat Haman ook nog een dochter had die zelfmoord pleegde). Alsof de parallel zonder verdere bevestiging nog niet duidelijk genoeg was waren de laatste worden van Julius Streicher: "Purim Fest 1946!". Deze woorden zijn terug te vinden in de goed gedocumenteerde Newsweek van 28 oktober 1946.

We kunnen rustig aannemen dat Streicher geen kennis had van de kleine letters in het boek van Esther, dat hij niet wist dat deze letters corresponderen met het jaar waarin hij werd opgehangen en ook als hij het geweten had, zou hij geen motivatie hebben gehad om de deugdelijkheid van Joodse teksten, tradities en profetieën te versterken.

Jesaja 46:9 en 10 "Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen."

Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Shirat Devorah.blogspot

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer