Eén excuus

Bron: Breslev.co.il Er kwam eens een dominee bij rabbijn Jonathan Eibshits van Praag om te vragen waarom de Joden op alle feestdagen 's avonds een maaltijd nuttigen en op Poerim juist overdag.

De rabbijn Jonathan Eibsjits antwoordde de dominee met een wedervraag. De rabbijn verbaasde er zich ook over dat zij (de gojim) al hun feestmaaltijden overdag nuttigen en op de feestdag van de geboorte van hun 'messias' zij hun feestmaaltijd 's avonds beginnen.

Het antwoord op deze twee gestelde vragen is één: het feest van Poerim is tot stand gekomen door een goj (Haman) en daarom eten de joden overeenkomstig de traditie van de gojim overdag. De gojim eten op hun "messias-feest" 's avonds, omdat dat feest door een jood tot stand is gekomen.

Uit een sjabbatsblaadje 'Sichat HaSjavoe'a' nummer 1470.

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael. Rabbijn Jonathan Eibshits leefde van 1690-1764.

Poerim

Een verhaal over Poerim opgetekend uit de mond van rabbijn Shlomo Kornick, Beth Sjemesj.

Waarom maakte koningin Esther haar wensen niet op de eerste dag van de dis aan de koning bekend en waarom wel op de tweede dag van de maaltijd?

Wanneer een persoon vrolijk en blij is dan werken vreugde en blijdschap tot zijn bescherming en kunnen kwade besluiten geen invloed op hem uitoefenen.

Op de eerste dag van de maaltijd was Haman zeer vrolijk en voelde hij zich tevens zeer vereerd dat juist hij was uitgenodigd om met de koning en de koningin aan de dis te zitten. Daarom vroeg koningin Esther op de eerste dag aan de koning om de volgende dag weer voor een maaltijd te komen. Zij kon op die eerste dag niets tegen Haman inbrengen vanwege zijn vreugde.

Op de tweede dag van de dis echter was Haman moedeloos en zeer bedroefd. Deze gemoedsgesteldheid van Haman maakte het voor koningin Esther mogelijk om haar wensen aan de koning kenbaar te maken. Zo werd het joodse volk gered.

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Poerim Poerim komt van het Perzische woord 'pur', dat ´lot´ betekend. Het feest gedenkt het ten gunste gekeerde noodlot, dat de in Perzië (Iran) verblijvende Joden bedreigde in de vijfde eeuw voor het begin van gewone jaartelling. Haman, zoon van Hammedata ´de Jodenhater´, had plannen bedacht om de Joden in Perzië uit te roeien. Deze plannen zijn verijdeld en waren het einde van Haman en zijn zonen. Zie ook het boek Esther in de Bijbel.