Nisan een nieuw begin

Bron: Breslev.co.il Het bijzondere en mooie aan de eerste Nisan is dat het niet alleen de geboortedag van Rebbe Nachman is maar ook de eerste dag van de eerste maand van de Hebreeuwse kalender.

Het is geen samenloop van omstandig-heden dat Rebbe Nachman geboren is op de eerste Nisan, want hij leerde ons steeds een nieuw begin te maken. En daarmee is de schoonmaak voor Pesach onlosmakelijk mee verbonden. Want we maken ook daar een nieuw begin!

Zelfs wanneer iemand duizenden keren een overtreding beging en hij daarom denkt dat Hashem hem nooit zal vergeven moet hij niet wanhopen. Op elk moment kan hij verklaren dat hij opnieuw wil beginnen. En vanaf dat moment kan hij opnieuw beginnen. Rebbe Nachman van Breslev leerde dat Hashem er een onmetelijke voldoening aan beleeft, wanneer zij die zo ver van Hem weg waren, Hem plotseling zoeken en Zijn naam aanroepen.

Een tegenslag is nooit een reden tot wanhoop. Inderdaad, tegenslagen zijn de springplank naar nieuwe en grotere krachtsinspanningen zolang iemand voortdurend opnieuw begint. Hoe vaker we een nieuw begin maken, hoe minder de tegenslagen in ons leven ons raken. Wat veel erger is dan de tegenslag is de poging van de kwade neiging om na de tegenslag depressie en wanhoop te doen volgen. Op deze manier maakt de kwade neiging iemand volledig onbekwaam. Hoe meer emuna iemand heeft en hoe meer iemand zichzelf versterkt door steed opnieuw te beginnen, hoe minder kwetsbaar hij voor de kwade neiging, wanhoop en depressie is.

De oorlog tegen de kwade neiging en zijn aantrekkingskracht in de richting van melancholie is een strijd die een leven lang duurt. Wij moeten constant onze emuna vernieuwen en versterken, geloven en realiseren dat alles van Hashem komt en de luiheid en apathie vermijden die het resultaat zijn dat we niet opnieuw beginnen na een tegenslag.

Het concept "oud" heeft niets van doen met leeftijd. Iemand van 20 jaar kan een oude man zijn terwijl iemand van 89 jong en bruisend is. Constant vernieuwen houdt ons jong. Koning Salomo noemt de kwade neiging "de oude gek" omdat hij iemand probeert tegen te houden om zichzelf te vernieuwen door hem te neutraliseren met pessimisme en wanhoop. Trap niet in de val van de kwade neiging. Door je constant te vernieuwen kun je voor eeuwig jong zijn en blijven groeien.

Zodra iemand opnieuw begint vervalt zijn kwade neiging tot wanhoop. Door ons niet neer te laten halen door de fouten uit ons verleden en door opnieuw te beginnen verliest de kwade neiging zijn invloed over ons.

Praktisch gezien, wanneer de kwade neiging als een vlieg in je oor zoemt en je 2 dozijn redenen geeft te tobben over het verleden, stuur hem dan weg voor een lange wandeling! Vertel hem dat je een nieuw mens bent dat net geboren is. Wat praat je toch over fouten in het verleden? Ik ben net aangekomen! Ik ben een nieuw mens!

Het enige ding dat een mens kan vernielen zijn gedachten over het verleden. Waarom zou je waardevolle emotionele energie verspillen aan iets waar je geen controle meer over hebt?

In de vele jaren dat ik mensen heb begeleid, heb ik personen aangetroffen die zo door depressie en wanhoop waren overmand dat het leek of niets ze meer kon helpen. Zij konden niet geloven dat Hashem altijd hun fouten en verkeerde daden uit het verleden wilde vergeven. Ik moest van hen een document tekenen en daarin opnemen dat ik verantwoordelijk was voor al hun overtredingen die zij in het verleden begingen op voorwaarde dat zij er mee instemden een nieuwe start te maken, het verleden te vergeten en beginnen met Hashem te dienen zo goed als zij kunnen. Ik was bereid een dergelijk papier te ondertekenen in de tegenwoordigheid van twee bonafide getuigen,

Je vraagt je nu misschien af waar ik de arrogantie vandaan haal om zoiets te doen. Ik ben zeker geen tzaddik die de macht heeft de overtredingen van iemand anders op zich te nemen. Maar ik weet dat wanneer iemand echt een nieuwe start maakt - wat Hashem ook wil - zijn verleden zal worden schoon geveegd. Een rechtvaardige leefstijl op latere leeftijd bewijst, dat als wij alles eerder hadden geweten, dat we geen overtredingen zouden hebben begaan toen wij jonger waren.

Hashem weet dat wanhoop en depressie iemand neutraliseren. Iemand die spiritueel down is komt 's morgens zijn bed niet uit, bidt minder, leert minder Tora en doet minder mitzvah. Hashem is er daarom in geinteresseerd dat iemand zegt dat hij opnieuw wil beginnen, want dat geeft hem de energie en drijfveer daarvoor.

Bron: Breslev.co.il Iedereen zou daarom moeten verklaren opnieuw te willen beginnen en besluiten dat hij vanaf dat ogenblik een nieuw mens is en waarachtig zijn best zal doen om dichtbij Hashem te komen! Het doet er niet toe wanneer we elk uur zeggen dat we opnieuw beginnen; door zo te doen, heeft de kwade neiging geen macht over ons.

Rebbe Nachman van Breslev leert dat het begin de toon zet voor het vervolg. Wanneer het begin goed is, dan is ook het vervolg goed. Het tegenovergestelde is ook waar; wanneer het begin zwak is dan geldt dat ook voor het vervolg. We zien dit principe overal om ons heen. Bijvoorbeeld in de bouw, wanneer het fundament van een gebouw zwak is dan zal het gebouw ook zwak zijn. Als de eerste rij stenen een beetje scheef is dan zal de muur dat ook zijn.

Nogmaals, ons begin was niet optimaal, dat is geen probleem! We verklaren eenvoudigweg opnieuw te beginnen. En denk niet dat het nieuwe begin niet zo goed is als het oude begin. Iedere keer wanneer we zeggen dat we een nieuw begin maken, doen we dat met het voordeel van meer ervaring, meer besef van de valkuilen en een grotere kans op succes, zolang we maar niet tobben over het verleden. Wanneer iemand doorlopend opnieuw begint, vroeg of laat zal hij uitmunten en slagen.

Nogmaals, het nieuwe begin is precies wat Hashem van ons verwacht. Vergeet het verleden en ga voorwaarts. Koning Salomo, de wijste van alle mensen, zei in Spreuken 24:16, "Want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in goddeloosheid." Koning Salomo zegt ons dat het niet geeft dat een rechtvaardige valt zolang hij verklaart dat hij opnieuw begint en weer op zijn voeten staat, hij is dan nog steeds een rechtvaardige.

Rebbe Nachman getuigde dat zijn succes in het dienen van Hashem het gevolg was van het feit dat hij steeds een nieuw begin maakte. Ongeacht wat de val of de tegenslag was beantwoordde hij die met een nieuw begin. Dit prachtig advies kan ook goed voor ons zijn omdat het precies is wat Hashem van ons wil.

De Tora zegt nadat het Joodse volk de geboden van Hashem heeft ontvangen door de hand van Mozes, "Vandaag zijn jullie het volk van G-d geworden" (Deuteronomium 27:9). Rashi legt uit, "Elke dag zal in je ogen zijn als de eerste dag waarop Hashem met jullie het verbond sloot." Zo zien we dat elke dag van ons leven is als de eerste dag in de dienst van Hashem. Daarom moeten we ons constant voorhouden, "Vandaag begin ik een eerlijk mens te zijn. Vandaag begin ik mij vast te klemmen aan Hashem. Vandaag hoop ik met ernst te bidden en te leren.............."

De gedachte om opnieuw te beginnen is de echte betekenis van een vooruitziende blik. Dit betekent nooit achterom kijken maar vooruit kijken. Het is gemakkelijk te begrijpen dat we niet goed in het leven kunnen functioneren wanneer we steeds achterom kijken in plaats van vooruit. Stel je voor dat een bestuurder geobsedeerd is door zijn achteruitkijkspiegel. Hij zal niet in staat zijn vooruit te rijden zonder brokken te maken. Wanneer we ons richten op de taak die voor ons ligt dan functioneren we beter.

Er is echter elke dag een moment dat het geoorloofd is terug te kijken in het verleden, dat is tijdens ons dagelijks uur hitbodedut met daarin de beoordeling van onszelf. Dit is een passend moment om terug te kijken wat we de afgelopen 24 uur deden, en zo nodig, Hashem vragen om vergeving en teshuva doen voor onze verkeerde daden en overtredingen. Wanneer we die beleden hebben aan Hashem, ons verontschuldigen en besluiten om het vanaf nu beter te doen, dan kunnen we het verleden vergeten! Het doet er niet langer toe! Dagelijks zelfonderzoek en persoonlijk gebed is daarom de beste manier om een positieve kijk te behouden en ons te richten op het heden, omdat we al hebben afgerekend met het verleden op de best mogelijke manier: door teshuva te doen.

Verklaar je eigen nieuwe begin nu. Glimlach, en moge G-d je, in alles wat je doet, zegenen

Geschreven door Rabbi Arush in het Hebreeuws. Door Rabbi Lazer Brody vertaal in het Engels en door de webmaster vertaald uit het Engels.
Bron: New Nissan and Nachman

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed en meditatie onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Nisan valt in maart/april.

Pesach is het Joodse paasfeest, waarbij de uittocht uit Egypte wordt herdacht.

Tzaddik een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.