Wonderen het jaar door

Bron: Breslev.co.il Rabbi Chaim Kanievsky, vertelt het volgende verhaal: Twee Joden die voorbestemd waren te sterven liepen op de weg. De Engel des Doods was al onderweg uit de hemel om ze beiden mee te nemen. Maar toen kruiste een oude man hun pad en één van hen gaf hem een aantal munten. De Engel des Doods verscheen onmiddellijk. Hij vertelde hem, die liefdadigheid had gegeven, dat zijn daad van vriendelijkheid zijn leven had gered. Hij vertelde de ander, dat hij gekomen was om zijn ziel te nemen. De tweede man smeekte de Engel des Doods om nog even te wachten, terwijl hij aan de oude man ook wat munten zou geven. De Engel des Doods vertelde hem dat het te laat was, je hebt je kans gemist. De Jood zei: "Als dat zo is, geef me twee minuten om God te danken, want ik ben gewend om Hashem dagelijks te danken."

De Engel des Doods stapte opzij en de Jood zei het volgende: "Dank U, Meester van het Universum, voor het leven dat U mij hebt gegeven. Dank U voor alles wat U voor mij in dit leven gedaan hebt. Dank U om mijn ziel te willen nemen, zodat ik nu dicht bij U zal zijn." Hij bedankte Hashem op deze wijze gedurende twee minuten. De Engel des Doods kwam naar hem toe en zei: "Niet alleen je ziel kan ik nu niet nemen, maar je hebt extra jaren bovenop de jaren van het leven, die je oorspronkelijk waren toegewezen, gekregen."

Dit is een ontroerend verhaal dat laat zien hoe dankzegging nog groter is dan liefdadigheid. Dankzeggen redde de Jood van de dood, zelfs nadat hij "de boot gemist" had met liefdadigheid, en dat voegde ook extra jaren aan zijn leven toe.

Onze wijzen schrijven ons voor om Psalm 67 vaak in onze gebeden op te zeggen: o.a. in de ochtend, in middag en de avond, tijdens het tellen van de Omer en met Chanoeka na het aansteken van de kaarsen. Laten wij eens onderzoeken wat wij in deze Psalm zeggen:

"Hashem wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen, sela." We vragen Hashem om Zijn gelaat op ons te doen schijnen. Zijn "gelaat" betekent dat alles wat we zien dat gebeurt, Zijn genade is.

"Dat Uw weg op aarde zal worden gekend, Uw redding onder alle volkeren". We vragen om de weg van Hashem bekend te maken aan de hele wereld.

"Dat de volken U danken...." Alle volken zullen God danken in alle talen en dialecten.

"De naties zullen juichen en zingen van vreugde....." De hele wereld zal vol worden met liederen van lof aan Hashem, alle volken zullen in het rond dansen...

Het uiteindelijke doel van de gehele wereld en voor de mens is te geloven in God. Het geloof in Hashem betekent geloof dat alles voor het beste is, dat er geen slechts is en dat we Hashem voor alles en altijd moeten danken.

Hashem bracht een wonderlijke licht naar de wereld. Emuna en de dankbaarheid aan Hashem dat het resultaat is van ware emuna, is niet alleen dit prachtige licht, maar ook een prachtige weg naar een mooi leven - een ware Tuin van Eden! Als iemand gelooft dat elk probleem in de wereld voor het beste is en Hashem, met heel zijn hart en met vreugde, bedankt dan zal hij verlossing zien. Al wat hij moet doen is geloven.

Het gebed dat we gedurende alle acht dagen van Chanuka zeggen, dankt Hashem voor het prachtig wonder dat Hij voor ons gedaan heeft in de tijd van de Makkabeeën. Maar mensen vergeten dat er elke dag wonderen zijn, want dagelijkse bidden we expliciet: "Wij danken U voor al Uw wonderen... de Goede, Wiens barmhartigheid nog niet geëindigd is." Iemand die Hashem dankt voor de wonderen bewerkstelligt "de Goede, Wiens barmhartigheid nog niet geëindigd is." Hij verdient eindeloze barmhartigheid van Hashem en ziet meer en meer wonderen het hele jaar lang.

Het eerder genoemde dagelijkse gebed gaat door met het zegenen, verheerlijken en verheffen van God. "En voor alles moge Hij gezegend en verheven worden... Hashem van de reddingen, sela." Iemand ervaart alleen eeuwige zaligheid, want sela betekent eeuwig. Als iedereen voortdurend Hashem dankt, zullen we meer wonderen en reddingen zien, tot de volledige verlossing daar is. Gelukkig Chanuka!

Geschreven door Rabbi Shalom Arush. Vertaald door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Miracles Year Round.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chanoeka Is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag, bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, Joodse identiteit.

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Omertelling Is de verbale telling gepaard gaande met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Sjavoeot (Wekenfeest). De dagen worden plechtig geteld ter herdenking aan de Omer-ceremonie die werd gehouden in de Tempel van Jeruzalem. Tijdens de Omertelling gelden er allerlei beperkingen voor Joden, waaronder een verbod te trouwen, naar muziek te luisteren, zich te scheren, of grote nieuwe aankopen te doen. Omdat de 33e dag van de Omertelling (Lag BaOmer) een feestdag is, gelden verschillende geboden weer niet op die dag.