Mattatyahu's Moed!

Een blij Chanoeka!

Bron: Breslev.co.il Afbeelding links: het heilige graf van Mattatyahu zoon van Jochanan, de Hogepriester (Cohen HaGadol), vader en geestelijke leider van de Makkabeeën.

Een deel van mijn voorbereidingen voor Chanoeka omvatte een ontroerend en onbeschrijfelijk inspirerend bezoek aan het heilige graf van Mattatyahu Cohen HaGadol, die we niet vergeten, wanneer we iedere keer het "Al HaNissim" gebed zeggen tijdens Chanoeka. Hij ligt begraven in een grot in een bos, op ongeveer een kilometer ten noorden van Highway 443 in de buurt Mevo Modiin.

Mattatyahu en zijn zonen vochten een dubbele oorlog - niet alleen tegen de Syrische Grieken, maar ook tegen de 95% van het Joodse volk, die geassimileerde Hellenisten waren. Maar vanwege zijn standvastige, onwankelbare en compromisloze toewijding aan Hashem, zijn emuna, aan de Tora en aan zijn vaderland, was hij in staat om alle obstakels te overwinnen en het vuur van emuna en totale toewijding in te prenten in de harten van zijn dappere zonen en dochter.

Waar haalde hij zijn kracht en moed vandaan?

Niets geeft een mens meer kracht als de duidelijkheid van de waarheid. Iemand die de waarheid kent en die, volgens die waarheid leeft, is zo sterk als een leeuw. Hij is niet bereid om een leugen te leven, dus als je van hem de waarheid wegneemt, zal hij zijn leven niet langer beschouwen als zijnde de moeite waard. Dat is waarom onze voorouders, in elke generatie vanaf onze voorvader Abraham, steeds bereid waren om hun laatste adem en hartslag op te offeren voor ons geloof in Hashem en onze Tora.

Mattatyahu en zijn zonen Yehuda, Elazar, Shimon, en Yonatan kenden de waarheid. Voor een dienaar van Hashem, is het leven zonder Tora, emuna en heiligheid waardeloos. De Hellenisten misleiden zichzelf terwijl ze probeerden de waarheid te verdunnen en de Syrische Grieken te sussen, maar de laatsten wilden dit helemaal vernietigen en vervangen door een leven dat bestaat uit het nastreven van lichamelijke begeerten.

Stuurt Hashem onze zielen naar deze nederige aarde alleen voor een ander stuk biefstuk, een andere affaire met het andere geslacht, of een andere voetbal-wedstrijd? Degenen die hun leven verspillen in het najagen van materiële begeerten zijn noch tevreden, noch voldaan. Wat erger is, ze hebben nog geen minuut besteed om te ontdekken wat de waarheid is.

Geweldige spierkracht zal je geen moed geven. Waarheid en Emuna wel.

Als de minister-president van Israël, de waarheid onder ogen zou zien, zou geen enkele buitenlandse druk, vanuit de wereld, hem een enkele millimeter doen verplaatsen. Als een tiener de waarheid zou hebben en weten, dan zou hij nee zeggen tegen de stomme dingen die zijn collega's aan het doen zijn. Als een Jood buiten Israël de waarheid zou weten en begrijpen en zich af zou vragen wat Hashem echt van hem wil, dan zou hij beginnen met het plannen van een vlucht voor zichzelf en zijn gezin naar Israël en deze zo snel mogelijk boeken. Als een vrouw de waarheid kende, zou het haar niet kunnen schelen als haar buren haar "nebby" of "yachna" noemden, wanneer zij zich kleedde zoals Hashem wil dat zij zich kleedt.

Mattatyahu en zijn zonen waren meesters in wat de waarheid is. Ze waren niet bereid om gedurende twee minuten te leven zonder de waarheid. Daar haalden zij de moed vandaan om een vrijwel onmogelijke oorlog te voeren. En dat is waarom ze gewonnen hebben.

Terwijl we ons koesteren in het heilige licht van de Chanoeka kaarsen, laten we dan ook eens nadenken over de werkelijke betekenis van dit prachtige feest, dat het wonder van het weinige prevaleert boven het vele, het zuivere boven het onzuivere, en het licht, dat de overhand heeft op de duisternis. Laten we de toewijding en betrokkenheid van Mattatyahu en zijn zonen niet vergeten. Laten we onszelf versterken en hun fakkel van de Tora en de waarheid dragen, ongeacht wat de kansen zijn. We kunnen het. Alles wat we nodig hebben is emuna.

Een blij Chanoeka!

Geschreven door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.


Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Al HaNissim is een toegevoegd gebed waarin God wordt gedankt voor de wonderen van Chanoeka.

Chanoeka Is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, joodse identiteit.

Emuna Het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuur-lijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel.

Hashem Betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mevo Modi'im is a religieuze gemeenschap in centraal Israël. Het dorp is in 1976 gesticht Rabbi Shlomo Carlebach, die daar in de laatste jaren van zijn leven verbleef.

Tora Letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

nebby en yachna de betekenis hiervan is onbekend.