BSD

Loofhuttenfeest en Vreugde van de Wet

Bron: Breslev.co.il Deuteronomium 16:15, "Opdat je alleen maar echt blij zult zijn."

Loofhuttenfeest en het feest van de Vreugde van de Wet staan in het teken van vreugde en is het een grote mitzvah om deze dagen in grote vreugde door te brengen. Het volgende verhaal kan ons helpen te begrijpen wat echte vreugde is.

"Motti, vandaag gaan wij naar de dierentuin , zei vader tegen zijn tienjarige zoon. "Wat fijn, naar de dierentuin", zei Motti vrolijk. "Ik ben nog nooit in de dierentuin geweest". Vader en Motti gingen op pad en kwamen bij de dierentuin aan.

Vol enthousiasme ging Motti de dierentuin binnen en wachtte ongeduldig om de grote leeuw, de reusachtige tijger, de springende apen en de zebra's met hun gestreepte pyjama's te kunnen bezichtigen. In de dierentuin waren lange wandelpaden en aan weerskanten stonden de kooien van de dieren. "Kijk een beer", wees vader naar de eerste kooi.

Maar Motti was zo opgewonden dat hij niet eens wilde stoppen. "Kom vader, laten wij verder gaan", riep hij, "verderop zijn er vast interessantere dieren te zien."

Motti begon te rennen en vader versnelde zijn pas. Tijdens de hele weg keek Motti helemaal niet naar de dieren die overal te zien waren. Vader probeerde weliswaar Motti te stoppen om de leeuw te bekijken en om de slangen te zien, maar Motti dacht er alleen maar aan dat verderop veel interessantere dieren te bekijken zouden zijn. Daar zou hij stoppen om te kijken en te genieten. Zo rende Motti de hele tijd vooruit of weer terug of naar links of naar rechts. Hij had geen enkel moment om even uit te rusten en om te genieten.

Plotseling werd er omgeroepen dat de sluitingstijd van de dierentuin naderde en dat de bezoekers verzocht werden om zich naar de uitgang van de dierentuin te begeven.

"O nu al", zuchtte Motti "ik heb nog helemaal niets gezien."

Onderweg naar huis vroeg vader aan Motti wat hij van de leeuw vond en of de apen grappig waren en wat hij van de gestreepte zebra's vond. Motti antwoordde bedroefd dat hij eigenlijk niets had gezien en er alleen maar aan had gedacht dat het elders leuker en interessanter zou zijn.

Er zijn mensen die zich net als Motti gedragen. Mensen die in deze wereld geboren worden en telkens denken dat zij het op een andere plek of in een andere tijd het beter zouden hebben gehad.

Wij moeten echter nu blij zijn: op dit moment en op deze plek, met deze familie die HaSjem ons heeft gegeven: dat is namelijk het beste voor ons. Laten wij de omstandigheden die wij van HaSjem hebben ontvangen benutten en gebruiken om die aan onze goede daden toe te voegen.

Het is nu de tijd van het Loofhuttenfeest en in aansluiting daarop het feest van de Vreugde der Wet. Laten wij elkaar een vrolijk en blij loofhuttenfeest toewensen en ons best doen om deze zeven dagen in echte vreugde door te brengen! Chag Same'ach

Uit Lehitaneg beta'anugim, een uitgave van Malchut Waxberger.

Vertaald uit het Hebreeuws door Jael.

Oktober 2015.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Is een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.