Jewish Thanksgiving

Bron: Breslev.co.il Rebbe Nachman van Breslev leert ons dat zowel de Shabbat als Chanukah aspecten zijn van de komende wereld. Aangezien de belangrijkste bezigheid van de zielen in de spirituele wereld het zingen is van dankliederen voor Hashem. Wanneer we hier hetzelfde doen verhogen we ons tot het niveau van de komende wereld. Dat is de reden waarom onze zielen zich zo goed voelen op Chanukah.

Een Jood moet voor één ding bidden en zeggen: "Hashem, ik heb een verzoek aan U. Geef mij het voorrecht u te danken." Rebbe Nathan van Breslev leert dat onze hele taak in deze wereld bestaat uit het danken van Hashem.

Hier volgt wat Koning David zei in Psalm 92 over de waarde van het zingen van lof en dank aan Hashem:
Een psalm, een lied. Voor de Shabbat.
Het is goed om U te bedanken, Hashem, uw verheven naam lof te zingen;
Te vertellen over Uw goedertierenheid in de ochtend en Uw getrouwheid in de nachten!

Onze wijzen leren ons dat de ochtend staat voor alles wat goed gaat. De nachten zijn het duister van moeilijke tijden - zelfs dan moeten we Hashem danken.

Koning David - die werd getest met elk denkbaar probleem - getuigt dat Hashem's lof zingen en Hem danken iemand kan redden van alle problemen. In feite leert de Gemara ons twee belangrijke lessen over dankzeggen:

In de eerste plaats, van iemand wordt verondersteld dat hij een speciaal offer brengt, een dankoffer, elke keer dat Hashem hem redt uit gevaar. Dat offer wordt Korban Toda genoemd.

In de tweede plaats, het dankoffer is zo belangrijk, zo verheven, dat in de toekomst, na de herbouw van de Tempel, de verschillende offers zullen worden geannuleerd maar dat het enige offer dat zal blijven de Korban Toda is.

Hoewel Chanukah het Joodse Thanksgiving feest is, moeten we dit dankfeest het hele jaar lang beoefenen, want elke dag in het leven van een Jood is een dag van danken. Het is waar, we hebben geen offers op dit moment, maar we hebben zeker dankliederen, die net zo krachtig zijn als een offer. Rebbe Nachman van Breslev leert dat Hashem danken de vreugde is van de komende wereld, dus, als u Hashem dankt, kunt u zich uittillen boven de spanningen en de problemen van deze wereld en de hemel op aarde ervaren.

Misschien vraagt u nu, "Hoe kan ik Hashem danken als mijn leven zo vol moeilijkheden is? Laten we eens goed naar deze vraag kijken en zien hoe wij onze weg kunnen vinden uit al deze duisternis:

Alle Joden hebben problemen! U bent geen uitzondering. Uw moeilijke uitdagingen in het leven zijn allemaal bedoeld voor het beste opdat u Hashem vraagt u de kracht van het gebed te geven en om u het geloof en het besef te geven dat alleen Hij u kan helpen. Het gebed moet vasthoudend zijn, dus niet opgeven voordat u antwoord hebt ontvangen! Hoe sterker ons geloof, hoe meer we bidden des te beter ontvangen we antwoord.

Rebbe Hanina interpreteert Psalm 94:12, "Wel gelukzalig is de man die Hashem kastijdt, en hem Tora leert" als volgt. Het is de moeite waard te lijden om Tora te leren. Rebbe Hanina zegt dat het met liefde accepteren van Hashem's beproevingen de belangrijkste les van de Tora is.

Kijk naar onze voorouders - hun beproevingen waren ondraaglijk! Soms beloofde Hashem Abraham iets maar deed vervolgens het tegenovergestelde. Hij bracht hem naar Kanaän, maar in plaats van zegeningen ondervond Abraham hongersnood. Toch als de vader van Emuna en van het Joodse volk, doorstond hij veel testen. Wanneer men in onze dagen slaagt voor de test van Emuna realiseert men onvoorstelbare beloningen.

Hashem geeft ons beproevingen en tegenslagen om ons en onze kinderen voor altijd te belonen. Daarom moeten we Hem danken voor onze beproevingen.

Chanukah was een tijd van bijna totale uitzichtloosheid, met een paar trouwe Joden die niet alleen geconfronteerd werden met de Grieken, maar ook met 95% van hun broeders die geassimileerd waren en Hellenisten waren geworden. Toch bracht deze ondraaglijke test van het geloof het beste van onze mensen naar boven, inclusief de heldenmoed en toewijding van de Makkabeeën en het heiligen van de Heilige Tempel. Nu weten we dat de beproevingen van Chanukah allemaal in ons voordeel hebben gewerkt, dus danken en prijzen wij Hashem volmondig op Chanukah. In het midden van een moeilijke beproeving moeten wij precies hetzelfde doen, want niets roept zo'n Goddelijk mededogen op dan Hem te danken.

Hoe meer we onze Emuna versterken, hoe meer we beseffen hoeveel mooie dingen Hashem elke seconde voor ons doet.

Ik zeg de hele dag tegen mezelf hoe goed het is Hashem te danken, en Hashem zingend danken is het belangrijkste op de hele wereld. In de hemel houden ze van gelukkige mensen die blij zijn met hun lot en Hashem danken. De engelen kunnen niet tegen verdrietige en depressieve mensen.

Denkt u dat Hashem niet weet van uw moeilijkheden in het leven? Toch als u Hem zingend dankt, zal Hij u echt een reden geven om te zingen! Dus aan de slag - Happy Chanukah!

Geschreven door Rabbi Shalom Arush, vertaald uit het Hebreeuws door Rabbi Lazer Brody en door de webmaster vertaald uit het Engels.
Jewish Thanksgiving

Voor hen die willen weten wat de achtergronden van dit feest zijn wordt verwezen naar dit artikel.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chanoeka is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, joodse identiteit.

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuur-lijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.


Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.