Elul: onze weg vinden

Bron: Breslev.co.il Elul is de maand van teshuva. De meeste mensen denken dat "teshuva" berouw betekent, maar dat is niet helemaal nauwkeurig. Teshuva betekent, terugkeren van het Hebreeuwse woord lashuv. Waar proberen we dan naar terug te keren? Naar Hashem, natuurlijk. Maar zoveel mensen kennen deze weg niet meer. Onze taak in Elul is om onze weg naar Hashem terug te vinden. Daarvoor moeten we spirituele navigatie leren.

Er is een fundamentele wet in de navigatie - je kunt niet weten waar je heen gaat totdat je weet waar je bent. De meeste mensen hebben geen idee waar ze zijn - ze zijn verloren in deze wereld. Dat is waarom ze richting ontberen en hun leven verspillen met het doen van inconsequente dingen.

Laten we aannemen dat je een doel hebt, dat je weet waar je naar toe wilt. Als je niet weet waar je nu bent, hoe kun je dan weten hoe je er moet komen. Bijvoorbeeld je wilt naar Chicago, maar je hebt geen idee waar je nu bent. Als je in Los Angeles bent, dan moet je naar het oosten reizen om in Chicago te komen. Als je in New York City bent, dan moet je naar het westen reizen om er te komen. Dus wat gebeurt er als je niet weet waar je bent? Je weet niet waar je gaat!

Hashem roept ieder van ons elke dag met de vraag waar ben je? Dezelfde wetten in fysieke navigatie gelden ook in de spirituele navigatie. We kunnen niet weten waar we heen gaan als we niet weten waar we zijn. We kunnen niet dichtbij Hashem komen als we niet een objectieve kijk op onszelf hebben en precies weten waar we ons bevinden. Iemand kan niet zomaar zeggen: "Ik weet hoe ik bij Hashem kan komen - ik ga gewoon naar boven!" Hij zal niet dichterbij Hashem komen, tenzij hij eerst doet wat hij moet doen op zijn huidige spirituele niveau. Iemand kan 's morgens niet wakker worden en besluiten dat hij Mozes of Rebbe Akiva is - zo werkt het niet. Wanneer we willen stijgen gaat dat stap voor stap en bij elke stap corrigeren en verfijnen we ons. Net zoals een kind niet van de vierde klas van de basisschool zomaar naar de universiteit kan, zo is het wishful thinking wanneer we menen dat we met polsstokhoogspringen geweldige spirituele hoogten kunnen bereiken. Zij die zo denken eindigen met een val net als de polsstokspringer - hij blijft niet op de hoogte van zijn sprong want hij klimt niet echt.

Laten we eens kijken waar we nu werkelijk zijn. We zijn beïnvloed door een generatie die een dieptepunt heeft bereikt. Elke dag hoor je verhalen over hoe het web, de social media en de chatrooms de meest slechte mensen hebben voortgebracht. Wie heeft er nooit gehoord van schaamteloos cyber overspel, van pedofielen en ander dergelijke vuiligheid? Het doet je hart breken wanneer je bedenkt dat er zoveel "gelovige" mensen zoveel uren in dergelijk geestelijke moerassen doorbrengen en die niets anders zijn dan het drijfzand van de kwade neiging die de mensen levend begraaft. Alles draait om lust en schending van de heiligheid.

Je kunt absoluut niet begrijpen hoe je wordt beloond door het bewaken van je eigen persoonlijke heiligheid, vooral in een generatie waar zelfs rabbijnen dit niet doen. Dat is wat het betekent te weten waar je bent. Wees eerlijk met jezelf en wees eerlijk met Hashem. Praat met Hem als volgt: "OK, Hashem, ik geef toe dat mijn hoofd vol zit met obscene beelden en gedachten. Dat ik vaak vergeet om mijn ogen te sluiten waardoor ik uiteindelijk dingen zie die mijn ziel vernietigen en mij beroven van mijn persoonlijke heiligheid en daarom voor U hatelijk zijn. Maar ik wil mijn persoonlijke heiligheid bewaken Hashem. Ik wil in staat zijn om dicht bij U te zijn. Ik wil in staat zijn om de ware vreugde van de Tora te proeven en van de heiligheid van de Shabbat. Ik ben ziek van het slaaf zijn van mijn begeerten en lichamelijke driften. U moet me helpen, Hashem U bent mijn Vader in de hemel, ik heb uw hulp nodig, want ik kan dit niet op mijn eentje."

Je kunt je de immense voldoening niet voorstellen die Hashem ontvangt van iemand die tijdens zijn zelf evaluatie openhartig tot Hem spreekt. We moeten niet stoppen met deze vorm van dagelijks persoonlijk gebed tot elk aspect van de persoonlijke heiligheid diep in ons hart en verstand verankerd is. Het belangrijkste is te weten waar we echt staan. En, in alle eerlijkheid, we kunnen alleen de hulp van Hashem inroepen bij het verbeteren van onze persoonlijke heiligheid als wij alles doen wat in onze macht ligt om onze persoonlijke heiligheid te bewaken en te behouden.

Er is een belangrijk punt wat het begin is van alle succes, de beste manier om verbinding met Hashem te maken. Het is de basis van je hele relatie met Hashem. Laat het me uitleggen:

Genesis legt uit dat Adam en Eva het gebod van Hashem overtraden door van de Boom van Kennis te eten. De Tora vertelt dan dat na het eten van de verboden vrucht, zij zich realiseerden hoe vreselijk hun overtreding was. Dus wat deden ze? Dwaas genoeg probeerden zij zich te verbergen voor Hashem. Denk daar eens over na - is het niet vermetel? Dat is echt brutaal, je proberen te verbergen voor Hashem, Die overal en altijd is, alles ziet en alwetend is. Hashem zal ook nooit het kleinste detail vergeten van wat er overal gebeurt. Hoe kun je je verbergen voor Hashem? Adam en Eva deden het.

Stel je voor dat je jongens aan het voetballen zijn en ze schoppen de bal dwars door het raam van je woonkamer dat 1500 euro heeft gekost. Wanneer ze zich voor jou proberen te verbergen maakt je dat alleen maar bozer. Maar, als je jongens goede jongens zijn en ze hun fout toegeven en bereid zijn de schade te betalen door het doen van klusjes, hun zakgeld en verjaardagsgeld dan vult je hart zich voor hen met barmhartigheid. Ze weten dat ze verkeerd hebben gedaan en ze zijn bereid om zich te corrigeren. Wat geweldige jongens. Je straft dergelijke kinderen niet, ja, je houdt nog meer van ze.

Stelt je eens voor het verdriet dat Adam en Eva zowel zichzelf als de volgende generaties zouden hebben bespaard als zij Hashem zouden hebben benaderd en hun fout hadden toegegeven in plaats van te proberen zich te verbergen. Dus heb je gezondigd? Lijd aan een paar momenten van schaamte en belijd Hashem je zonden! De schaamte op zich is al een verzoening voor de zonde. Maar om te proberen je te verbergen voor Hashem? Dat is super vermetel, regelrechte onbeschaamdheid. Denk je niet dat Hashem alles ziet en alles weet? Hoe kan iemand zich voor Hashem verbergen? Toch spreken we niet over Adam en Eva - we praten over ons, hier anno 2012. Mensen verschuilen zich achter de deur van hun kantoor en sturen SMS-berichten naar mensen die ze niet zouden moeten benaderen. Of mensen denken dat ze alleen thuis zijn en in chatrooms beginnen te kletsen, of in Facebook, of nog erger. Denk je dat Hashem je niet ziet en niet elk woord hoort dat je spreekt en elke gedachte van je kent. Denken dat je je kunt verbergen voor Hashem, of dat Hashem je niet zou zien, is de grootste ketterij en onbeschaamdheid op aarde.

Dus hoe kan een zogenaamd religieuze mens de verschrikkelijke dingen doen waarover we hebben gehoord en volledig zijn persoonlijke heiligheid vertrappen? Hun lusten maken hen blind tot het punt waar ze Hashem niet langer kunnen zien. Wanneer iemand zich afsnijdt van zijn persoonlijke heiligheid, snijdt hij zichzelf af van Hashem, wat God verhoede.

Hashem is nog steeds geduldig. Hij vraagt nog steeds elke dag aan een ieder van ons, "Waar ben je?" Als we eens goed naar onszelf kijken en ons afvragen waar we zijn, dat is het belangrijkste punt waarover we hier spreken en het begin van alle succes en de beste manier om verbinding te maken met Hashem. Waar ben je, onszelf eerlijk beoordelen en weten waar we echt staan is de basis van je hele relatie met Hashem. Mogen wij allen slagen, Amen.

Geschreven door Rabbi Shalom Arush. Vertaald door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Elul: Finding Our Way

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.