BSD

Het visioen van Zacharia

zacharia

Zacharia (die leefde in de 6e eeuw voor de gewone jaartelling) profeteerde de terugkeer van de Israëlieten naar hun vaderland nadat ze waren verbannen door de Babyloniërs. Onder zijn vele visioenen, zag Zacharia een menorah (aan beide zijden geflankeerd door olijftakken) en hij hoorde een engel die hem uitlegde dat dit visioen betekende: de Tempel in Jeruzalem (die door Nebukadnezar was vernietigd in 422 voor de gewone jaartelling) zou worden herbouwd "noch door geweld, noch door macht, maar door de geest van God".

Op de achtergrond van het schilderij hierboven, komt bruisende energie voort uit een gesuggereerde menora die de geest van de menorah vastlegt als een bron van het licht. Geschilderd met de vingers en de zijkant van de hand, komt het beeld van Zacharia, voort uit vele lagen verf en de strijd om een ​​meer pure innerlijke uitdrukking te vinden. Vastgelegd in diepe gouden tinten, lijkt Zacharia zowel te worden geconsumeerd als verlicht door zijn visioen.

Het visioen van Zacharia is één van de meest krachtige profetische beelden. Het blijft voor ons een diepe betekenis houden. Het is een symbool van de geest en een uitgebreide metafoor van het belang om Goddelijk licht te manifesteren en Gods doelen in de wereld en het overwicht van spiritualiteit op fysieke kracht te bereiken.

Door Yoram Raanan

Bron: Zechariahs Vision

Noot vertaler

De genoemde jaartallen kloppen m.i. niet.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

In bewerking: onderstaand een eigen vertaling uit het Hebreeuws van Zacharia.

Hoofdstuk 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.