BSD

Wie schreef het boek van de Psalmen?

spalmen

Vraag

Ik had altijd de indruk dat koning David de auteur was van het boek der Psalmen (Tehillim). Maar wanneer ik het psalmboek doorlees, zie ik dat velen van hen worden toegeschreven aan andere dichters: Mozes, Asaf, Heiman, en anderen. Wat is er aan de hand?

Antwoord

Wanneer je het boek der Psalmen snel doorbladert zal blijken dat tal van hoofdstukken toegeschreven zijn aan diverse grote persoonlijkheden. De Talmoed geeft een opsomming van tien andere auteurs naast koning David. "David stelde het Boek der Psalmen samen door de tien oudsten. Adam, Melchizedek, Abraham, 1) Mozes, Heiman, Yedutun, Asaf, en de drie zonen van Korach" 2). Bovendien, aldus de Midrasj, reciteerde Jacob psalmen tijdens zijn 20-jarig verblijf bij Laban. 3)

Het is duidelijk, dat er vele generaties vóór koning David veel psalmen werden gecomponeerd en gereciteerd, maar de Psalmen werden in de volksmond bekend als het boek van koning David! De Talmoed zegt dat rabbi Meir zou zeggen: "Alle lofprijzingen in het boek der Psalmen werden voorgedragen door David, zoals wordt gezegd: "Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï (kalu)' 4) lees niet Kalu; maar eerder, lees kol Elu, 'al deze'"- wat aangeeft dat het hele boek der Psalmen bestaat uit de gebeden van koning David. 5) Om de Jiddische woorden van rabbijn Shmuel van Lubavitch te parafraseren: "De andere zei de woorden van de psalmen, maar hij heeft ze gesproken. 6) "

Om dit raadsel te verduidelijken, moeten we eerst de juiste unieke status van de Psalmen waarderen. Het is het enige boek in de Tanach, dat wordt vergeleken met de Tora zelf. 7) Meer dan alleen maar een verzameling van mooie liederen gecomponeerd door diverse auteurs, wordt het beschouwd als de "bijbel van het gebed." Net als alle Tora zijn oorsprong heeft in de vijf boeken van Mozes, zo is het gebed in het jodendom afkomstig uit de vijf boeken van de Psalmen. Voor alle generaties, geven de psalmen elke Jood, of hij nu een grote wijze of een eenvoudig mens is, de mogelijkheid om welbespraakte smeekbeden en dankzeggingen aan zijn Schepper op zijn best uit te drukken. 8)

Waarom heeft God van alle grote leiders uit de geschiedenis, Koning David, de "Zoete Zinger van Israël" uitverkoren, 9) om degene te zijn die de lofliederen redigeerde vanaf het begin van de tijd, en aan het Joodse volk naliet als de gave van het gebed? 10)

Omdat koning David gedurende zijn hele leven was doordrenkt in het constant reciteren van de psalmen. Of het nu was in tijden van problemen en succes, of als een opgejaagd vluchteling 11) of als de zegevierende koning op het toppunt van zijn koningschap en grootheid, 12) zijn lippen hielden nooit op om de lof van God te bezingen.

Hoewel veel psalmen oorspronkelijk werden gecomponeerd door anderen, was het reciteren van koning David, dat ervoor zorgde dat zij onsterfelijke lofliederen werden.

Zie ook het stukje hieronder met als titel "Koning David en de Psalmen".

voetnoten

1) Psalm 89. Eitan HaEzrachi verwijst naar Abraham (zie Talmoed, Bava Batra 15a).
2) Talmoed, Bava Batra 14b.
3) Bereishit Rabba 68:12.
4) Psalmen 72:20.
5) Talmud, Pesachiem 117a.
6) Maamarei Admor Maharash, Derusay Chatunah (Hanachot), pagina 187.
7) Midrasj Tehillim; voorwoord tot de Psalmen door Rabbeinoe Yosef ibn Yahya.
8) Zie Maamarei Admor Hazaken 5565, vol. 1, pagina 56.
9) II Samuel 23: 1.
10) Yalkut Shimoni, Psalm 613: "Mogen de woorden van mijn mond aanvaardbaar zijn" (Psalm 19:15): Koning David bad dat zijn woorden zouden worden ingeschreven voor het nageslacht.
11) Psalmen 52 en 54.
12) Zie Talmoed Berachot 4a.

Door Levi Greenberg

Bron: Who Wrote the Book of Psalms

Koning David en de Psalmen

Niet als een grote strijder of een machtige koning heeft David de eeuwige liefde van ons volk gewonnen almede van alle volkeren der aarde, maar als de auteur van het Boek der Psalmen (Tehillim), de zoetste poëzie van Israël.

Koning David was een schakel in de verdere overdracht van de Tora, zijnde de spirituele opvolger van de profeet Samuel. Hij omringde zich met een groep profeten en geleerden en samen bestudeerden ze de Tora. Hij gaf niets om de gemakken van het leven die zijn koninklijk paleis hem kon bieden, en in tegenstelling tot andere koningen stond hij voor zonsopgang op om te bidden en lofpsalmen te zingen voor God, de Koning der koningen.

De Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige God, de Schepper van het universum. Ze spreken van Gods grootheid, zijn goedheid en genade; zijn macht en rechtvaardigheid. David stort zijn hart uit in deze Psalmen en belijdt zijn oprecht en zuiver vertrouwen in God alleen. Veel Psalmen zijn gebeden en smekingen tot God, die koning David bad in tijden van nood. Sommige Psalmen bevatten een goed advies, die de manier van het ware geluk laten zien door de deugd en de vervulling van Gods geboden.

Zo reflecteren de Psalmen al de verschillende incidenten die in het leven kunnen gebeuren, zowel voor het individu als voor de hele Joodse natie. Sterker nog, in de geschiedenis van David - zijn verbanning, vervolging, strijd, en zijn uiteindelijke triomf - vindt het Joodse volk, zowel collectief als individueel, een voorbeeld en profetie van hun eigen leven. Geen wonder dat het Boek der Psalmen door de eeuwen heen diende als een grenzeloze bron van inspiratie, moed en hoop.

Niet alle psalmen werden gecomponeerd door koning David. Sommigen werden samengesteld door Adam, Shem, Abraham, Mozes en anderen. Koning David verzamelde ze allemaal en voegde zijn eigen Psalmen, die hij had gecomponeerd door Goddelijke inspiratie, daaraan toe.

Het Boek der Psalmen is verdeeld in vijf delen, parallel aan de vijf Boeken van Mozes. Het is verder onderverdeeld in zeven delen, één voor elke dag van de week, en verder onderverdeeld in 30 delen, voor elke dag van de maand. Veel joden maken er een gewoonte van om elke dag na het ochtendgebed een ​​deel van de Psalmen op te zeggen, waardoor zij alle psalmen zeggen in de loop van een week of een maand.

Bron: King David and the Psalms

NB. Zie voor het dagelijks lezen van de Psalmen ons rooster op de index van Malben.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.