BSD

De profeet Amos

Hekelt onrecht

Amos In dezelfde tijd van de profeet Hosea kastijdde Amos,een andere profeet, het volk van Israël voor hun zonden. Hij was een herder uit het dorp Tekoa. De volledige kracht en impact van zijn meesterlijke woorden steken echter gunstig af bij die van andere grote profeten van Israël. Alleen door de bescherming van koning Jerobeam was hij gered van de toorn van de mensen, die niet bereid waren zijn uitgesproken vermaningen te verduren. Wat hierna volgt zijn enkele van zijn meest karakteristieke uitingen.

"Zo spreekt God: "Vanwege drie overtredingen van Israël, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen en de arme voor een paar schoenen. Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringen is, zij duwen de zachtmoedigen van de weg.....Zij strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben, naast elk altaar. Zij drinken wijn die als boete was opgelegd, in het huis van hun goden 2:6-8...... Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht." 5:10.

Onbevreesd waarschuwde de profeet de koeien van Bashan als volgt: "Luister naar dit woord, koeien van Basan die op de berg van Samaria zijn, u, die de geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, ..." 4:1. Hij waarschuwde de rijken die hun fortuin ten onrechte hadden vergaard dat zij hun rijkdom niet zouden genieten, maar alles zouden verliezen wanneer het land zou ondergaan.

"Want zo zegt Hashem tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef! Maar zoek niet in Bethel, in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek Hashem en leef! 5:4-6.......Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal Hashem, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort. Misschien zal Hashem, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef." 5:14,15.

Bericht in Bethel

Onbevreesd begaf Amos zich in het midden van de feestvierende menigte in Bethel bij de tempel die Jeroboam voor de verering van de kalveren had gebouwd, en kondigde de verschrikkelijke straf van God aan die Hij over het zondige volk van Israël zou brengen.

De vrijmoedigheid van de toespraak van de profeet haalde hem de toorn van de priesters op de hals, in het bijzonder van hun leider Amazia. Deze richtte zich tot koning Jerobeam II en vertelde hem dat Amos tegen hem had samengespannen en dat hij het volk vertelde dat hun koning zou worden gedood en dat het huis van Israël verbannen zou worden.

Jeroboam II had te veel respect voor de profeet om hem te straffen, en God beloonde hem daarvoor. Maar Amazia, de priester liet het er niet bij zitten. Hij hitste het volk op tegen de profeet en waarschuwde hem om naar Juda te vluchten, waar mensen van zijn soort meer welkom zouden zijn, eraan toevoegend dat hij nooit meer moest terugkeren naar Bethel. Amos antwoordde Amazia dat hij geen professionele profeet, noch leerling profeet was, maar een eenvoudige man van het land, die zijn brood als een fokker van schapen verdiende Hij kwam naar Bethel, omdat God hem gezonden had om in zijn naam te spreken en Zijn volk voor hun naderend onheil te waarschuwen. Amos bleef daarom profeteren.

Door Jacob Isaacs. Gepubliceerd en auteursrechtelijk beschermd door Kehot Publication Society. Bron: The Prophet Amos

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.