BSD

De bijbelboeken Kronieken I en II

Kronoeken

Het Boek van de Kronieken werd door Ezra geschreven, en door de wijzen van de Talmoed gecanoniseerd als onderdeel van de Schrift (Bava Basra 14a). Per definitie werd het dus samengesteld onder leiding van de Goddelijke Geest.

Echter de Kronieken lijken weinig meer dan een combinatie van lange lijsten met namen en koninklijke verslagen van evenementen, waarvan de meeste al opgesomd zijn in de boeken van Samuël en de Koningen - zo lijkt het op het oppervlakkig gezien. Bij nader onderzoek, is het boek echter nogal raadselachtig. Veel van de namen in de genealogische lijsten verschillen van die in andere boeken van de Tanach. Niet alle gebeurtenissen van de eerdere boeken zijn hier opgenomen; velen die hier te vinden zijn komen niet eerder voor; en vaak zijn de details verschillend. Het valt buiten het bestek van dit werk om specifiek op deze problemen in te gaan, maar wij bieden een algemeen beeld van de Kronieken, zoals besproken in de volledige ArtScroll editie van dit boek.

De essentie van het boek Kronieken is om te dienen als opmaat voor het uiteindelijke koninkrijk van de Messias, die een afstammeling van koning David zal zijn. Als zodanig handelt het boek in de eerste plaats over de Davidische dynastie. Inderdaad, komt veel van onze informatie over dergelijke grote Judese koningen als Hizkia en en Josia uit de Kronieken. Dit verklaart het opvallende verschil tussen het respectievelijke einde van de boeken Koningen en Kronieken. Het boek Koningen culmineert met de vernietiging van de Eerste Tempel en de verbanning uit Jeruzalem. Kronieken eindigt met de terugkeer van de Joden uit de ballingschap. Want het thema van dit boek is de terugkeer, en hoewel het tweede gemenebest maar een flauwe schaduw is van de toekomstige verlossing, hield het de joodse hoop levend en bewees dat de profetieën van een einde aan de Babylonische ballingschap niet tevergeefs waren. En als die profetieën werden vervuld, dan kunnen we er zeker van zijn dat de vervulling van de voorspellingen voor de toekomst ons nog steeds wacht.

De onbekende namen in Kronieken vertegenwoordigen toespelingen op de innerlijke essentie van mensen. Bijvoorbeeld, in het boek van Ruth (1:2), heten de zonen van Elimelech Machlon en Chiljon, maar in I Kronieken (4:22) heten zij Joas en Saraf, Hebreeuwse woorden die verwijzen naar wanhoop en branden - omdat die twee mannen zichzelf veroordeelden door hun harteloos gedrag.

We zijn op het punt om het boek Kronieken te gaan lezen dat een voorbode is van de toekomst en het begin van de laatste verlossing - moge die zich snel ontvouwen.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boeken Kronieken I en II is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.